ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Inwestycje

Jest wykonawca budowy hospicjum

Miasto rozstrzygnęło postępowanie przetargowe na dokończenie budowy hospicjum stacjonarnego w Rybniku-Niedobczycach, przy ul Barbórki.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego z Gliwic. Wykonawca ma zrealizować zadanie za kwotę 37 036 764,69 zł.

Poza budową samego budynku hospicjum, zamówienie obejmuje również zagospodarowanie terenu, w tym m.in. sieci zewnętrzne, drogę dojazdową, drogę wewnętrzną, stanowiska postojowe, chodniki i ścieżki przeznaczone do ruchu pieszego, infrastrukturę towarzyszącą, elementy małej architektury oraz tereny zielone.

Budowa hospicjum powinna zostać zakończona w 2025 roku.

Zobacz: Szczegóły przetargu

Wizualizacje rybnickiego hospicjum:


Rybnickie hospicjum stacjonarne powstaje przy ul. Barbórki w dzielnicy Niedobczyce. Znajdzie się w nim miejsce dla 30 pacjentów stałej opieki oraz 10 pacjentów dziennej opieki medycznej. W ramach inwestycji powstanie budynek hospicjum stacjonarnego wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym drogą wewnętrzną, parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenów zielonych.

Zgodnie z projektem budynek hospicjum będzie obiektem wolnostojącym, z dwiema kondygnacjami nadziemnymi i jedną podziemną. W każdym ze skrzydeł zaprojektowano wewnętrzne patio, podcienie, a także taras dostępny z poziomu piętra. Koncepcja projektowa wyłoniona została w 2019 roku, w ramach konkursu architektonicznego.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności