ScrollTop-ico
SeniorzyInwestycje

Juliusz dla seniorów

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłosił przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowoczesnego kompleksu infrastruktury mieszkalno-usługowej – budynku senioralnego, przy ul. 3 Maja, w tzw. Strefie Juliusza.

W planowanym budynku mieścić się będą mieszkania chronione, mieszkania komunalne i lokale użytkowe na wynajem o różnym przeznaczeniu.

- Projektowany budynek będzie ważnym elementem Strefy Juliusza, obejmującej zabudowania dawnego Szpitala Miejskiego nr 1, zwanego Juliuszem oraz tereny parku Bukówka – mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera. – Jak wiadomo, podstawowym założeniem realizacji Strefy Juliusza jest połączenie różnorodnej funkcjonalności zabytkowych budynków poszpitalnych oraz nowoczesnej infrastruktury mieszkalno-usługowej, mającej na celu stworzenie wielofunkcyjnej strefy aktywności międzypokoleniowej, co w niedalekiej przyszłości przełoży się na rozwój i ożywienie tej części śródmieścia – dodaje prezydent.

Najistotniejsze cele projektowanej inwestycji to:

  • realizacja zabudowy mieszkaniowej umożliwiającej adaptację dla różnych grup użytkowników (zmienność potrzeb w cyklu życia) oraz zabudowy dostępnej dla grup o różnej sprawności;
  • zapewnienie mieszkańcom Rybnika dostępu do nowoczesnej i komfortowej infrastruktury mieszkaniowej i opiekuńczej, umożliwiającej elastyczne dostosowywanie do zmieniającego się zapotrzebowania na mieszkania chronione;
  • umożliwienie starszym mieszkańcom jak najdłuższego, bezpiecznego i aktywnego funkcjonowania we własnym środowisku bez konieczności korzystania z placówki opiekuńczej, jeżeli nie ma takiej bezwzględnej potrzeby.

W projektowanym budynku senioralnym planowane są mieszkania chronione (forma zamieszkania wspieranego) dla 46 mieszkańców oraz mieszkania komunalne  (przeznaczone dla seniorów) dla 50 mieszkańców.

Mieszkania chronione będą dedykowane osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Z kolei mieszkania komunalne będą dedykowane mieszkańcom w podeszłym wieku.

Ze względu na swoje przeznaczenie, budynek oraz jego otoczenie muszą zostać zaprojektowane zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego - bez barier przestrzennych, odpowiednio oświetlone czy wyposażone w elementy małej architektury. Budynek nie powinien być ogrodzony, ponieważ przestrzeń otwarta między budynkami w Strefie Juliusza powinna tworzyć przyjazne miejsce publiczne z elementami zieleni (kaskada zieleni, zieleń wysoka) i małej architektury (latarnie, ławki, zespoły ławek i stolików z zadaszeniem, plac zabaw itp.).

Istotne jest też, by projektowany budynek nawiązywał architektonicznie do zabytkowych zabudowań istniejących w Strefie Juliusza, gdzie – przypomnijmy – trwa w tej chwili kompleksowa rewitalizacja.

Już wkrótce, dzięki wsparciu z funduszy unijnych w zabytkowym pawilonie „Rafał” znajdzie się nowoczesna przestrzeń wystawiennicza poświęcona historii medycyny i farmacji. W budynku "Juliusz" planowana jest stała wystawa oparta o motywy związane z ważną dla miasta postacią Juliusza Rogera – inicjatora budowy szpitalnego kompleksu, XIX-wiecznego lekarza i przyrodnika (szczegóły tutaj). W najmniejszym budynku powstaje Centrum Wsparcia Rodziny, tam również znajdzie swoje miejsce między innymi ośrodek adopcyjny.

Otwarcie ofert przetargowych zaplanowane jest na 13 sierpnia, a szczegóły w =>ogłoszeniu.  

Udostępnij:


Wszystkie aktualności