Rybnik.pl
Ekologia

Klimatyczne wyzwania dla polskich miast

Rybnik jest jednym z miast, w których odbywają się warsztaty w ramach projektu Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w 44 miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”.

Jakich działań poprawiających bezpieczeństwo i chroniących zdrowie mieszkańców potrzebują śląskie miasta, aby lepiej przystosować się do zmieniających się warunków klimatycznych?

Z tym problemem mierzą się eksperci z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych i firmy Arcadis oraz przedstawiciele miast przygotowujący Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu w ramach Projektu Ministerstwa Środowiska.

Wśród proponowanych działań adaptacyjnych są m.in. wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej, budowa błękitno-zielonej infrastruktury, zwiększenie retencjonowania i wykorzystania wód opadowych, wprowadzanie systemów informowania mieszkańców o zagrożeniach, akcje edukacyjne czy propozycje zmian organizacyjnych w urzędach sprzyjających wdrażaniu działań adaptacyjnych.

Opracowanie planów działań służących przystosowaniu miasta do zmieniających się warunków klimatycznych i obserwowanego nasilenia występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych to kluczowa część prac na Miejskimi Planami Adaptacji do zmian klimatu (MPA). Wybór tych sposobów przez samorząd, ekspertów oraz mieszkańców w ogromnym stopniu determinuje codzienność funkcjonowania miasta i mieszkańców oraz wpływa na ich poczucie bezpieczeństwa i zdrowie.

Przed nami najważniejszy etap projektu MPA – opracowanie opcji adaptacyjnych czyli pakietów działań o różnym charakterze – technicznym organizacyjnym, edukacyjnym i promocyjnym. Są one odpowiedzią na zidentyfikowane ryzyka, wynikające ze zmieniających się warunków klimatycznych – informuje dr arch. Justyna Gorgoń z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. – Zaproponowane w działania przystosowawcze powinny w znacznym stopniu ograniczać skutki negatywnych oddziaływań wynikających ze zmian klimatu. W kolejnym etapie poddamy opcje adaptacyjne analizom, czego efektem będzie ostateczny wybór zestawu działań, które zostaną wpisane do dokumentu MPA każdego miasta.

Podstawą do zaproponowania działań adaptacyjnych jest ocena ryzyka opracowana dla zidentyfikowanych zagrożeń klimatycznych z uwzględnieniem podatności miasta w najbardziej wrażliwych sektorach. Dla każdego miasta wskazano 4 sektory najbardziej wrażliwe na zmieniające się warunki klimatyczne. Planując działania adaptacyjne uwzględniono również strategię rozwoju miasta oraz już realizowane działania związane z przystosowaniem do skutków zmian klimatu.

Przygotowane przez ekspertów i specjalistów z urzędów miast propozycje działań adaptacyjnych są następnie konsultowane z przedstawicielami społeczności lokalnych na warsztatach.

Śląskie miasta najbardziej potrzebują wszelkich działań związanych z ochroną swoich mieszkańców, a szczególnie osób starszych, chorych oraz dzieci przed skutkami wysokich temperatur, fal upałów, dodatkowo potęgowanych przez zjawisko miejskiej wyspy ciepła – podkreśla Katarzyna Kobiela z Arcadis. – Nie bez znaczenia będą także propozycje działań zapobiegających podtopieniom czy powodziom miejskim, jak odprowadzanie i retencjonowanie  wód opadowych z możliwością ich wykorzystania np. do utrzymania zieleni. Bardzo ważnym działaniem jest tworzenie błękitno-zielonej infrastruktury.

To już trzecie warsztaty organizowane w czasie prac nad przygotowaniem MPA. Eksperci chwalą współpracę z miastami i zaangażowanie przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji reprezentujących mieszkańców.

W Rybniku warsztaty odbyły się w czwartek, 26 kwietnia.Informacje o terminach warsztatów w kolejnych miastach dostępne są na stronie internetowej projektu www.44mpa.pl w zakładce Kalendarium.

***

Informacja o projekcie

Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców to projekt Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem jest ocena wrażliwości i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich miast partnerskich i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń. Zmiany klimatyczne są nie tylko problemem globalnym, ale coraz bardziej stają się także „palącym” problemem lokalnym. Ze względu na swoją skalę jest to jedyna inicjatywa w Europie, w której ministerstwo wspiera lokalne władze i administrację, koordynując i wspólnie wypracowując rozwiązania przystosowawcze do skutków zmian klimatu dla tak dużej liczby jednostek lokalnych.

Miejskie Plany Adaptacji (MPA) powstaną do końca 2018 r. Ich wdrożenie poprawi bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. Ministerstwo Środowiska wspiera lokalne samorządy koordynując i wspólnie wypracowując rozwiązania przystosowawcze do skutków zmian klimatu.

Wykonawcy projektu to wiodące podmioty działające w sektorze ochrony środowiska. Konsorcjum składa się z: Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego (lider), Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmy konsultingowo-inżynierskiej Arcadis.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu państwa.

Źródło: Materiały Prasowe Biura Projektu.

Udostępnij: