ScrollTop-ico

Kolejne konsultacje budżetu obywatelskiego

Do 5 kwietnia br. zgłaszać można uwagi w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika (projekt dostępny jest poniżej). Konsultacje przeprowadzone będą w terminie: od 3 do 5 kwietnia br.

  • Konsultacje przeprowadzone będą w formie zgłaszania uwag odnośnie przedmiotu konsultacji w punkcie konsultacyjnym.
  • Punkt konsultacyjny mieści się w Urzędzie Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój 006 i czynny jest w godzinach otwarcia Urzędu Miasta Rybnika.
  • Uwagi w formie pisemnej lub ustnej do protokołu należy składać osobiście w punkcie konsultacyjnym w dniach i godzinach jego otwarcia.

Przed zgłoszeniem uwag osoba uprawniona do wzięcia udziału w konsultacjach wpisuje się na wyłożoną w punkcie konsultacyjnym listę osób biorących udział w konsultacjach, przedkładając dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

Organizacje pozarządowe mogą składać opinie mailowo na adres Wydziału Polityki Społecznej: ngo@um.rybnik.pl, według poniższego wzoru: =>pobierz w formie PDF<=    =>pobierz w formie DOC<=

***

Na wtorkowej, dodatkowej sesji rady miasta, uchwała dotycząca budżetu obywatelskiego została wycofana ze względu na negatywną opinię komisji samorządu i bezpieczeństwa. Do aktualnie konsultowanej uchwały zostały wniesione zmiany, o które postulowali radni oraz mieszkańcy. Najważniejsze ze zmian dotyczą zmniejszenia liczby mieszkańców popierających projekt ogólnomiejski oraz wycofania koniecznego poparcia dla projektów dzielnicowych. Ponadto projekty dzielnicowe będą mogli zgłaszać tylko mieszkańcy danej dzielnicy, np. projekty dla Zamysłowa będą mogli zgłosić tylko mieszkańcy tej dzielnicy, a nie jak we wcześniejszym projekcie uchwały mieszkańcy wszystkich dzielnic. Została też przywrócona formuła budżetu, która przewiduje osobną kwotę dla każdej dzielnicy, we wcześniejszym projekcie część mniejszych dzielnic miała połączone budżety.   

Udostępnij:


Wszystkie aktualności