Rybnik
SmogEkologia

Kolejne pieniądze na poprawę jakości środowiska

Przeszło 3 mln zł – to kolejny, zakończony sukcesem efekt ubiegania się przez Miasto Rybnik o dofinansowania ze środków UE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ostatnich dniach Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził do dofinansowania 2 kolejne projekty związane z poprawą jakości środowiska.

 • Pierwszy projekt dofinansowany w ramach poddziałania 4.1.2 „Odnawialne źródła energii – RIT” obejmuje swoim zakresem instalację w 3 miejskich budynkach użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa nr 19 w dzielnicy Kłokocin, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w dzielnicy Golejów, siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej Stodoły), nowych źródeł ciepła opartych o odnawialne źródła energii, które zastąpią dotychczasowe wysokoemisyjne źródła oparte o węgiel.
  W ramach projektu zaplanowano montaż 5 źródeł opartych o technologię pomp ciepła typu powietrze-woda zasilanych w trzech przypadkach energią elektryczną, zaś w dwóch przypadkach gazem (technologia z wykorzystaniem gazu została przewidziana w dzielnicach Kłokocin i Golejów, gdzie w 2020 r. przewidywany jest proces rozpoczęcia gazyfikacji). Wybudowane pompy ciepła będą służyć do produkcji energii cieplnej na potrzeby c.o. i c.w.u. Projekt jest elementem szerokich działań związanych z ograniczeniem problemu "niskiej emisji" na terenie Rybnika. Podstawowym rezultatem projektu będzie ograniczanie emisji C02 i PM10 z instalacji służących do ogrzewania budynków użyteczności publicznej na terenie Rybnika.
  Wartość projektu wynosi 2 171 910,07 zł, zaś przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 758 804,00 zł. Wkład budżetu Miasta Rybnika wyniesie  413 106,07 zł. Projekt będzie realizowany rzeczowo w 2020 r.

 

 • Drugi z projektów to tzw. projekt grantowy dofinansowany w ramach poddziałania 5.2.2 „Gospodarka odpadami RIT”. Projekt zakłada unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rybnika poprzez udzielenie grantów osobom fizycznym, którzy zgłosili się na nabór prowadzony przez urząd miasta w lutym i marcu 2019 r.
  Grant pokrywający do 100% kosztów kwalifikowanych będzie udzielany na: demontaż z obiektów wyrobów budowlanych zawierających azbest oraz ich wywiezienie i unieszkodliwianie, a także przywrócenie stanu obiektu sprzed demontażu z wykorzystaniem fabrycznie nowych materiałów budowlanych niezawierających azbestu.
  Projektem obejmuje swoim zakresem 74 obiekty (z czego 40 to budynki mieszkaniowe a 27 to budynki gospodarcze, garaże, wiaty) oraz dodatkowo 7 nieruchomości gdzie azbest jest jedynie składowany. W sumie zostanie usuniętych i unieszkodliwionych ponad 115 ton niebezpiecznego materiału zawierającego azbest.
  Wartość projektu wynosi 1 514 857,81 zł , zaś przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 439 114,92 zł. Wkład budżetu Miasta Rybnika wyniesie 75 742,89zł. Granty będą udzielane w 2020 i 2021 r.

 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności
Udostępnij: