ScrollTop-ico
Komunikaty

Konkurs na Dyrektora Kopalni Ignacy

Prezydent Miasta Rybnika ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku.

Wymagania niezbędne, stawiane przed kandydatem na to stanowisko, to m.in. :

  • Wykształcenie wyższe (humanistyczne lub z zakresu zarzadzania, lub zarządzania w kulturze lub turystyce)
  • udokumentowane doświadczenie w tworzeniu i realizowaniu projektów kulturalnych, w tym edukacyjnych, lub w pracy w obszarze kultury,
  • udokumentowane, minimum 3-miesięczne doświadczenie w zarządzaniu zespołem w ramach struktury hierarchicznej lub zespołem w ramach metodyki projektowej,
  • biegła znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i powiązanych rozporządzeń,
  • znajomość problematyki będącej przedmiotem dziedzictwa industrialnego, kultury, sztuki i pamięci,
  • znajomość lokalnych, krajowych środowisk twórczych i transgranicznych w ramach obszaru historycznego Górnego Śląska.

 Do zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora należeć będzie m.in. :

  • zarządzanie instytucją i reprezentowanie jej na zewnątrz, odpowiedzialność za jej działalność, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe,
  • zatrudnianie i zwalnianie pracowników, ustalanie ich zakresu czynności oraz trybu załatwiania powierzonych im spraw,
  • sporządzanie planu finansowego z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, który stanowi podstawę gospodarki finansowej instytucji kultury,
  • organizacja wewnętrzna instytucji kultury.

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  Kandydat na stanowisko: Dyrektora Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika (ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik) w terminie do 31 sierpnia 2021 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegóły konkursu w
Biuletyni Informacji Publicznej 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności