Rybnik
Rewitalizacja

Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji w UM

Interesują Cię trwające konsultacje społeczne, dotyczące rewitalizacji Rybnika? Masz pytania? Wątpliwości? Uwagi? Przyjdź na spotkanie do urzędu miasta w czwartek, 2 lutego.

Przypominamy, że konsultujemy projekt uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.  Nowy obszar ma objąć fragmenty 6 dzielnic: Boguszowice Osiedle, Niedobczyce, Niewiadom, Paruszowiec-Piaski, Rybnik-Północ i Śródmieście. Łącznie ma on powierzchnię 1524,79 ha, co stanowi 10,29% powierzchni gminy i zamieszkuje go 33402 osób, co stanowi 26,67% ludności gminy.

Przyjdź na otwarte spotkanie konsultacyjne:

     2 lutego br. w godz. 16.00 – 18.00, w Urzędzie Miasta Rybnika, sala 264;

Nie pasuje Ci termin? Przeczytaj więcej o innych możliwościach przekazania swoich uwag do konsultowanych materiałów:

Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja polega na tym, aby pewne obszary miasta, gdzie kumulują się problemy - przede wszystkim społeczne - doprowadzić do stanu, w którym nie będą tak negatywnie wyróżniać się na tle całego miasta.

Innymi słowy….

Rewitalizacja to prowadzony w sposób kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, realizowany przez interesariuszy rewitalizacji. Są nimi przede wszystkim mieszkańcy obszarów rewitalizowanych,
a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalni przedsiębiorcy, rady dzielnic, właściciele kamienic.

A konkretnie….

Rewitalizacja to nie tylko inwestycje czy dbanie o kwestie gospodarki, ale przede wszystkim, działania na rzecz lokalnej społeczności.

Pierwszy krok

polega na wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Rewitalizacja to proces często wieloletni. W Rybniku prowadzona jest od wielu lat; obecnie wchodzi w nową fazę. Teraz prowadzimy konsultacje społeczne projektu uchwały, która na nowo wyznaczy w Rybniku obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Dzieje się tak dlatego, ponieważ od 2024 roku rewitalizację będzie można prowadzić tylko w oparciu o ustawę o rewitalizacji i Gminny Program Rewitalizacji.

Jakie obszary miasta będą rewitalizowane?

Proponowany obszar rewitalizacji w Rybniku w dużej części pokrywa się z dotychczasowym. Nowy obszar ma objąć fragmenty 6 dzielnic: Boguszowice Osiedle, Niedobczyce, Niewiadom, Paruszowiec-Piaski, Rybnik-Północ i Śródmieście.

W najbliższym czasie Rada Miasta podejmie uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego obszaru rewitalizacji w Rybniku. To ważne: wybranie tych, a nie innych części naszego miasta będzie miało konsekwencje m.in. przy pozyskiwaniu funduszy na poprawę jakości życia (w tym na działania prospołeczne, renowację budynków czy inwestycje).

Zapraszamy zatem wszystkich mieszkańców na otwarte spotkanie konsultacyjne!

Czekamy na Was w najbliższy czwartek, tj. 2 lutego, w godz. 16.00-18.00, w Urzędzie Miasta, w sali 264.
Konsultacje to świetna okazja, by w aktywny sposób przedstawić swoje potrzeby, uwagi i pomysły oraz przyczynić się do ich realizacji. Do zobaczenia!

Udostępnij:


Wszystkie aktualności
Udostępnij: