Rybnik.pl

Konsultacje społeczne

Miasto Rybnik planuje złożyć wniosek o dofinansowanie na realizację projektu adaptacji pomieszczeń budynku warsztatów mechanicznych w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku.

Konkurs ogłoszony został przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego- RIT Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest adaptacja pomieszczeń budynku warsztatów mechanicznych zlokalizowanego przy ul. Świerklańskiej 42 (Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku) na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem. W pomieszczeniach tych odbywać się będzie szkolenie osób w zakresie obsługi maszyn obróbki metali.

W ramach adaptacji  pomieszczeń budynku przewiduje się zmiany w postaci rozbiórek istniejących ścianek działowych, wydzielenia dodatkowych pomieszczeń ściankami w systemie suchej zabudowy, zamurowania wewnętrznych okien, wymiany części wewnętrznej stolarki drzwiowej, montaż zewnętrznych drzwi dwuskrzydłowych. Zakres projektu przewiduje również zakup niezbędnego wyposażenia, dedykowanemu praktycznemu kształceniu w zawodach mechanicznych.

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów rybnickich szkół zawodowych, co ma odbyć się m.in. poprzez znaczącą poprawę jakości infrastruktury do praktycznej nauki zawodu w obszarach zgodnych z wymaganiami rynku pracy. Inne cele zidentyfikowane dla projektu to: poprawa wizerunku szkolnictwa zawodowego, zwiększenie ilości osób posiadających adekwatne do wymagań rynku pracy kompetencje oraz poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Realizację projektu zaplanowano na 2020 r.

  • Wartość projektu: 1 822 205,75 zł
  • Wartość dofinansowania: 1 548 874,89 zł
  • Wkład budżetu miasta: 273 330,86 zł

Zapraszamy do konsultacji projektu i składania ewentualnych uwag.

Uwagi prosimy przesyłać na adres:
gospodarka@um.rybnik.pl
  do dnia 11 lipca 2019 r.

 

Udostępnij: