ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Komunikaty

Konsultacje społeczne adaptacji budynków

Zapraszamy do konsultacji projektów adaptacji budynku przy ul. Przemysłowej 23A na mieszkania socjalne oraz pomieszczeń przy ul. Bolesława Chrobrego 13 na mieszkania chronione w Rybniku.

Miasto Rybnik będzie starać się o dofinansowanie projektu polegającego na stworzeniu nowych mieszkań socjalnych oraz chronionych. Zapraszamy do konsultacji projektu i składania ewentualnych uwag.

Dofinansowanie ma pochodzić ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – poddziałanie 10.2.2 „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT” oraz budżetu państwa.

Zapraszamy do konsultacji projektu i składania ewentualnych uwag. Można je przesyłać na adres:
gospodarka@um.rybnik.pl   do 19 czerwca 2020 r.


Opis projektu:

Projekt dotyczy adaptacji pustostanu zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej 23A z przeznaczeniem na mieszkania socjalne (10 mieszkań) oraz pomieszczeń w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 13 na mieszkania chronione (2 mieszkania).

W ramach projektu przewiduje się przebudowę i remont  budynków (w systemie modułowym z konstrukcji stalowej) zlokalizowanych przy ul. Bolesława Chrobrego 13 i Przemysłowej 23A. Przewidziano polepszenie standardów mieszkań oraz dostosowanie do aktualnych przepisów. Planuje się także zakup niezbędnego wyposażenia.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem poprzez adaptację zdegradowanych budynków na mieszkania socjalne i chronione  w Rybniku.

Cele pośrednie Projektu:

  • Efektywne wykorzystanie zdegradowanych zasobów lokalowych,
  • Ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizowanego,
  • Utworzenie nowej infrastruktury umożliwiającej podnoszenie kwalifikacji społeczności obszaru.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2020-2022.

  • Wartość projektu: 14 606 051,54 zł    
  • Wartość dofinansowania:  5 967 927,17 zł    
  • Wkład budżetu miasta: 8 638 124,35 zł
     

Dokumentacja projektowa:


Raport z konsultacji:

Udostępnij:


Wszystkie aktualności