ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Park kulturowy

Konsultujemy uchwałę o parku kulturowym

Od 1 do 14 lutego zgłaszać można uwagi do projektu uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy „Centrum Starego Rybnika”.

Rybniccy radni głosować mają nad podjęciem tej uchwały na lutowej sesji Rady Miasta Rybnika.

Opinie i uwagi można składać mailowo do 14 lutego br.
na adres Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków: konserwator@um.rybnik.pl

(według wzoru określonego w załączniku do zarządzenia w sprawie konsultacji - plik rtf, 78 KB).

Z treścią projektu konsultowanej uchwały można się zapoznać na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej


Park kulturowy jest jedną z pięciu form prawnej ochrony zabytków, które obowiązują w naszym kraju. Podstawową formą jest oczywiście indywidualny wpis do rejestru zabytków, natomiast park kulturowy jest formą obszarową, chroniącą obszar mający historyczny rodowód, na którym nie muszą się znajdować tylko obiekty zabytkowe, ale również układ zieleni, przyroda oraz współczesne budynki i obiekty.

Więcej na ten temat: Park Kulturowy - Centrum Starego Rybnika

Przypomnijmy, od połowy czerwca ub. roku w trwała kampania informacyjna nt. Parku Kulturowego Centrum Starego Rybnika. Kampania oparta była na spotkaniach, warsztatach, spacerach z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji, organizacji pozarządowych i lokalnymi liderami. W jej ramach została wydana broszura informacyjna oraz mapa poglądowa przyszłego parku. Jej istotnym elementem były także ankiety, które pomagały zbierać społeczne komentarze o projekcie parku kulturowego. Zebraliśmy 1274 ankiety.

O ich wynikach przeczytacie na stronie: Mieszkańcy o parku kulturowym

Udostępnij:


Wszystkie aktualności