ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Niepełnosprawni

Lady D. miasta Rybnika

Monika Zając została wyróżniona tytułem Lady D. miasta Rybnik w Konkursie Lady D. im. Krystyny Bochenek. Pani Monika, doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego, została uhonorowana tytułem Lady D miasta Rybnik, w kategorii "Życie Zawodowe".

Konkurs Lady D. (Lady Disabled - Dama Niepełnosprawna) promuje kobiety, które - pomimo niepełnosprawności - są aktywne zawodowo. Monika Zając do konkursu została zgłoszona przez Urząd Miasta Rybnika.  Jak czytamy w uzasadnieniu zgłoszenia:

Pani Monika Zając jest osobą, która swoim życiem promuje aktywność niepełnosprawnych kobiet. Pracuje zawodowo i jednocześnie kontynuuje studia doktoranckie. Bierze udział w wielu konferencjach naukowych, zarówno jako uczestnik jak i prelegent. Pracuje zawodowo jako księgowa, a w pracy akademickiej podejmuje tematykę: rachunkowości, kosztów pracy w rachunkowości, wpływu zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników na wynik finansowy jednostki gospodarczej oraz prawnych aspektów zatrudniania niepełnosprawnych pracowników.  Zaangażowanie kandydatki w wiele różnorodnych działań zasługuje na zauważenie i wyróżnienie. Tego typu aktywność pozytywnie wpływa na odbiór osób z niepełnoprawnościami, w szczególności kobiet, które są w trudniejszej sytuacji na rynku pracy. Kandydatka jest osobą niezwykłą, która pomimo zmagania się z niepełnosprawnością, osiąga sukcesy zawodowe. Swoją postawą życiową może stanowić wzór dla innych niepełnosprawnych kobiet. Dodatkowo jest osobą zawsze uśmiechniętą, pozytywnie nastawioną do życia i pełną optymizmu.

Ideą konkursu, organizowanego przez Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego, Marka Plury, jest promowanie niezwykłych kobiet, które mimo zmagania się z niepełnosprawnością osiągają życiowe sukcesy, realizują pasje, są inspiracją, oparciem i wzorem dla innych.

Organizowany od 2002 roku konkurs skierowany jest do organizacji i osób z województwa śląskiego, działających na rzecz aktywnego życia kobiet z niepełnosprawnościami.

Zobacz  =>zdjęcia z gali wręczenia nagród LadyD.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności