Rybnik.pl
Koronawirus

Magistrat zmienia czas pracy

Urząd Miasta Rybnika, w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników, w dalszym ciągu nie przyjmuje klientów. Od 1 kwietnia do odwołania zmieniają się godziny pracy magistratu.

Ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Rybnika wprowadzone zostały w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego. Ogłoszenie stanu epidemii spowodowało wprowadzanie kolejnych zmian w funkcjonowaniu rybnickiego magistratu.

Od 1 kwietnia Urząd Miasta Rybnika oraz Urząd Stanu Cywilnego 
będą czynne w ciągu całego tygodnia (pn.-pt.) w godzinach od 7.30 do 18.00 
z przerwą w godzinach: 11.00 – 13.30

Urzędnicy będą pracowali w systemie dwuzmianowym, między jedną a drugą zmianą – w czasie przerwy w pracy urzędu – będzie prowadzona dezynfekcja.  

W dalszym ciągu:

 • Urząd nie przyjmuje klientów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem danego Wydziału/Biura).
   
 • Urząd Stanu Cywilnego poza udzielaniem w sytuacjach losowych ślubów cywilnych, przyjmuje klientów w sprawach związanych z rejestracją aktu zgonu, rejestracją aktu urodzenia a także gdy konieczne jest złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa.
   
 • Wszystkie dotychczas umówione wizyty (osobiście, telefonicznie lub internetowo) zostają anulowane.
   
 • Wstrzymany zostaje elektroniczny (kolejkowy) system rezerwacji terminów.
   
 • Kontakt klientów z pracownikami Urzędu następuje wyłącznie telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy Urzędu. Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w zakładce Magistrat.
   
 • Klienci mogą przysłać korespondencję pocztą tradycyjną, faksem, e-mailem lub za pośrednictwem SEKAP lub ePUAP.
   
 • Przy wejściu do budynku od ulicy Miejskiej ustawiona zostanie „skrzynka podawcza”, do której klienci mogą składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu ) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Urząd sprawie.
   
 • Wszelkie opłaty powinny być dokonywane przelewem.
   
 • Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

Szczegółowe informacje w zarządzeniu Prezydenta Rybnika dotyczącym ograniczenia wykonywania zadań przez urząd miasta od 1 kwietnia br. do odwołania.

UWAGA! Zmiana Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika

Udostępnij: