Rybnik.pl

Marszałkowski Budżet Obywatelski – głosowanie!

Zachęcamy do głosowania na związane z Rybnikiem projekty, zgłoszone w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1032/42/VI/2019 z dnia 22.05.2019 r. wskazał kwotę środków na realizację Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, do zabezpieczenia w projekcie budżetu Województwa na 2020 rok w wysokości 10 mln złotych. W ramach kwoty przeznaczono 2 500 000 zł na zadania wojewódzkie oraz 7 500 000 zł na zadania podregionalne, w tym 1 200 000 zł na zadania dla grupy powiatów: mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz miast na prawach powiatu: Jastrzębia Zdroju, Rybnika i Żor.

Zgłoszone projekty przez mieszkańców województwa śląskiego przeszły weryfikację w urzędzie marszałkowskim, a 85 spośród 134 zgłoszonych, znalazło się na liście zadań dopuszczonych do głosowania. Wśród znalazły się  projekty dotyczące naszego miasta:

RYBNIK - zadania o zasięgu wojewódzkim:

  • ,,Rewitalizacja zabytkowych parków na terenie SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku przy ul. Gliwickiej 33 jako uzupełniający element terapii psychologiczno-psychiatrycznej".
  • Pociąg do Kultury
  • BEZPIECZNA REKREACJA.

 

RYBNIK - zadania w podregionie 3

(podregion obejmujący powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory):

  • "RYBNICKI OPATRUNEK SPOŁECZNY" - kompleksowa i innowacyjna usługa wsparcia pozamedycznego, skierowana do pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku, ich rodzin oraz personelu, w celu poprawy jakości ich życia.
  • ,,Rowerowy Maj" w Rybniku, Jastrzębiu-Zdroju, Radlinie i Czerwionce-Leszczynach.
  • Kolarze na start – organizacja imprez kolarskich.
     

ZAGŁOSUJ TUTAJ!

Głosowanie na projekty w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego trwa do 30 listopada br., a każdy mieszkaniec województwa śląskiego będzie miał do dyspozycji 4 punkty (1 punkt można oddać na zadania zgłoszone w puli wojewódzkiej, 3 punkty można oddać na zadania zgłoszone w pulach podregionalnych. Od głosującego zależy, czy odda 3 punkty na jedno zadanie, czy podzieli je na dwa lub trzy zadania).

Udostępnij: