ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Wydarzenia

Masz już swoją tabliczkę?

Już ponad 100 rybnickich domów ma tabliczki adresowe zgodne z Systemem Informacji Miejskiej. Te emaliowane znaczki nie tylko pełnią funkcję informacyjną, ale też dyskretnie zdobią posesje.

Są eleganckie, a jednocześnie proste – na emaliowanej tabliczce znajduje się numer, nazwa ulicy oraz logo heraldyczne Rybnika. Tabliczka ma charakterystyczny połysk i powierzchnię, a litery, cyfry i znaki są lekko wypukłe. Całość nawiązuje do historii Rybnika, a dokładniej do huty Silesia, słynącej niegdyś m.in. z produkcji emaliowanych naczyń. Tablica wypalana jest w piecu w temperaturze 800 stopni Celsjusza.

Ta tradycyjna, odwołująca się do przemysłowej spuścizny miasta technologia została użyta do wykonania tablicy adresowej o unowocześnionej, skrzynkowej konstrukcji. Wypalanie powoduje, że tablice mają nie do końca doskonały kształt – dlatego każda jest unikatowa. Do tablicy dołączona jest małoinwazyjna ramka montażowa, która ułatwi jej pozycjonowanie na elewacji, murze lub płocie. Ramka zapewnia trwałą ekspozycję tego małego dzieła sztuki rzemieślniczej – mówi Robert Cebula, naczelnik Wydziału Marketingu i Mediów Urzędu Miasta Rybnika.

Przygotowany przez Miasto produkt wpisuje się w założenia Systemem Informacji Miejskiej, którego celem jest porządkowanie przestrzeni miasta. Przypominamy, że chodzi o system oznaczeń i informacji orientacyjnych, który ma wpływ na wygodę korzystania z miasta. W jego skład wchodzą: tablice adresowe i ulicowe, drogowskazy, mapy, informacje na przystankach, miejskich parkingach, urzędach, instytucjach i innych obiektach użyteczności publicznej. W SIM uwzględniono też ujednolicenie informacji komercyjnych – dojazdowych i orientacyjnych dla firm.

SIM wdrażamy stopniowo, w miarę remontów i nowych inwestycji na obiektach i instytucjach miejskich. Nowe tablice adresowe i oznaczenia orientacyjne są już zauważalne w mieście, cieszę się, że także mieszkańcy na swoich prywatnych posesjach decydują się na zamieszczenie tablic w barwach miejskich. To widoczny znak identyfikowania się z miastem, kolejny przejaw tego, że tworzymy w mieście wspólnotę. Zachęcam do tego, by – zwłaszcza w przypadku nowych domów czy w ramach remontów – wymieniać tabliczki adresowe na miejskie. Będą one przez lata cieszyć oko i zapewnią prawidłowe znakowanie posesji w Rybniku – wskazuje Prezydent Rybnika Piotr Kuczera

Wyjątkowe, dostępne w trzech wymiarach tabliczki, można zamówić w punkcie halo! Rybnik.

Zapraszamy do punktu  przy ul. Sobieskiego 20, w którym można zobaczyć, jak taka tablica wygląda. Do wyboru są trzy wymiary tabliczek:  15x15 cm, 20x20 cm i 30x30 cm. Ceny kształtują się następująco: najmniejsza – 159 zł, średnia – 189 zł,  największa – 249 zł. Zapraszamy do oglądania i składania zamówień poprzez specjalny formularz.  Można to zrobić bezpośrednio w punkcie lub za pośrednictwem prowadzonego na profilu facebookowym sklepu. Istnieje możliwość wysyłki tabliczki na wskazany adres  – informuje Lidia Białecka, kierownik halo! Rybnik.  

Tak wygląda formularz zamówienia tabliczki:

Konieczność posiadania tabliczki z numerem domu reguluje polskie prawo. Wynika z niego, że na każdym budynku mieszkalnym, biurowcu, budynku użyteczności publicznej musi się znajdować tabliczka z numerem. W przypadku domów jednorodzinnych obowiązek umieszczenia tabliczki spoczywa na jego właścicielu.

Podstawą prawną jest tu ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku. Zgodnie z art. 47b. ust. 1 tej ustawy właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności