ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Biznes

Miasto sprzedaje tereny pod usługi

Miasto ogłosiło przetargi nieograniczone na sprzedaż dwóch terenów przeznaczonych pod usługi - w dzielnicach Boguszowice Stare oraz Boguszowice Osiedle. Przetargi odbędą się 6 czerwca 2024 r.

Zainteresowani powinni wpłacić wadium w terminie do 31 maja br..

Niezabudowana nieruchomość nr 2742/45 (obręb Boguszowice) przy ul. Mariana Rejewskiego.

Nieruchomość o powierzchni 1 181 m2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod działalność usługową (przeznaczenie podstawowe), dopuszcza się również budowę mieszkań funkcyjnych, parkingów i garaży. Cena wywoławcza wynosi 177 000 zł netto (wadium 35 400 zł).

Zobacz: Więcej o terenie w ofercie nieruchomości

Zobacz: Treść ogłoszenia o przetargu – ul. Rejewskiego

Niezabudowana nieruchomość nr 2726/45 (obręb Boguszowice) przy ul. Wojciecha Bogusławskiego

Nieruchomość o powierzchni 1 757 m2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod działalność usługową (przeznaczenie podstawowe), dopuszcza się również budowę mieszkań funkcyjnych, parkingów i garaży. Cena wywowławcza wynosi 186 700 zł netto (wadium 37 300 zł). W celu zapewnienia dojazdu zostanie ustanowiona służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 2726/45. Koszt ustanowienia służebności wynosi 24 969 zł brutto.

Zobacz: Treść ogłoszenia o przetargu – ul. Bogusławskiego

Kontakt:

Wydział Strategii i Obsługi Inwestora
inwestor@um.rybnik.pl
tel. 501 110 265 lub 32 43 92 257

Wydział Mienia
mienie@um.rybnik.pl
tel. 32 43 92 018

Udostępnij:


Wszystkie aktualności