ScrollTop-ico
Rewitalizacja

Miasto stawia na dialog społeczny

W najbliższych dniach poddany ocenie zostanie projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. Dokument ma na celu doskonalenie procesu partycypacji społecznej w naszym mieście oraz zachęcenie mieszkańców do udziału w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

Konsultacje społeczne to jedno z najważniejszych narzędzi dialogu społecznego polegające na wymianie opinii na tematy istotne z punktu widzenia lokalnej społeczności. Jest to ważny proces służący budowaniu postawy obywatelskiej, zaangażowania w sprawy lokalne, a co za tym idzie – współodpowiedzialności.

Dzięki konsultacjom możliwe jest bieżące informowanie oraz pozyskiwanie informacji zwrotnych, dzięki którym władze miasta będą mogły podejmować decyzje spójne z oczekiwaniami mieszkańców i efektywnie wprowadzać je w życie.

Konsultowany dokument aktualizuje o nowe zapisy uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika z 28 czerwca 2006 r.

Projekt uchwały, który w najbliższym czasie zostanie przekazany i omówiony z mieszkańcami Rybnika, precyzuje m. in. kto może wystąpić z wnioskiem o zainicjowanie procesu konsultacji, jak powinien on wyglądać, prezentuje katalog form konsultacji oraz określa na jakich zasadach będą się odbywać.

Dokument wskazuje również inne istotne dla zagadnienia tj. np. kształt ogłoszenia o konsultacjach czy sprawozdania pokonsultacyjnego.

 

Zapraszamy do odwiedzenia punktów konsultacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta:

  • Dom Kultury Boguszowice (środa, 22 listopada, godz. 16.00 – 18.00), Plac Pokoju 1
  • Halo!Rybnik (czwartek, 23 listopada, godz. 15.00 – 18.00), ul. Jana II Sobieskiego 20
  • Magiczna Silesia (piątek, 24 listopada, w godz. 16.00 – 18.00), ul. Przemysłowa 17A
  • Dom Kultury Niedobczyce(poniedziałek, 27 listopada, godz. 16.00 – 18.00), ul. Barbary 23
  • Dom Kultury Chwałowice (wtorek, 28 listopada, godz. 17.00 – 19.00), ul. 1 Maja 91B

 

Zachęcamy do zapoznawania się z treścią dokumentu, dzielenia się uwagami, a co za tym idzie – pomocy przy tworzeniu tej ważnej dla procesu konsultacji społecznych uchwały. 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności