Rybnik.pl
Rewitalizacja

Miasto zinwentaryzuje budynki mieszkalne przy ul. Przemysłowej

Rozpoczęły się działania związane z wykonaniem ekspertyz technicznych wraz z inwentaryzacją i określeniem kosztów modernizacji 25 budynków mieszkalnych w dzielnicy Paruszowiec-Piaski objętej procesem rewitalizacji.

 

Zadanie polega na wykonaniu inwentaryzacji budowlanej, ekspertyzy technicznej oraz oceny stanu technicznego dla obiektów zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej. Ekspertyzy mają na celu sporządzenie szacunkowego kosztorysu robót remontowych.

Inwentaryzacja budynków będzie polegać na określeniu podstawowych danych dotyczących funkcji, konstrukcji oraz rozwiązań materiałowych, a także wskazaniu podstawowych  informacji tj. np. rok budowy, powierzchnia zabudowy, kubatura, powierzchnia użytkowa całego budynku czy jego gabaryty. Dla każdego budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego lub zespołu budynków gospodarczych wykonana zostanie ocena stanu technicznego z szacunkowymi kosztami remontu.

Ekspertyza wzbogacona będzie o część rysunkową zawierającą m. in. niezbędne mapy, rzuty poszczególnych elementów obiektów oraz część fotograficzną obejmującą wszystkie elewacje oraz charakterystyczne elementy budynków.

Zadanie jest finansowane z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”. 

Udostępnij: