Rybnik.pl
Edukacja

Milion dla przedszkoli

Miasto Rybnik otrzymało kolejny 1 milion zł unijnej dotacji na edukację przedszkolną. Dofinansowane zostały dwa projekty: "5 kroków do przedszkola" oraz "Edukacja - wsparcie- rozwój".

  • Projekt "5 kroków do przedszkola" obejmuje finansowanie 5 dodatkowych oddziałów przedszkolnych, wsparcie logopedyczne i doposażenie placówek przedszkolnych w Rybniku.
  • Projekt "Edukacja - wsparcie- rozwój"  skierowany jest do 4 rybnickich  przedszkoli, specjalnych i z oddziałami integracyjnymi. Zakłada on dokształcenie nauczycieli w formie studiów podyplomowych - integracja sensoryczna, kursów i szkoleń typu bajkoterapia, chromoterapia, arteterapia, metoda malowania 10 palcami, Warsztaty muzyczno – teatralne „Muzylek Moni”, Aktywność muzyczno – ruchowa aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss, Zabawy muzyczno – ruchowe. Ponadto zaplanowano  wsparcie psychologiczne dla rodziców dzieci w ramach grupy samopomocowej, ale przede wszystkim zajęcia terapeutyczne dla dzieci w tym integracja sensoryczna, muzykoterapia, fizykoterapia, kinezyterapia, terapia ręki, arteterapia, terapia ręki itd. Projekt zakłada także doposażenie placówek w specjalistyczny sprzęt ułatwiający prowadzenie terapii a w przedszkolu 39 dodatkowo wyposażenie sali doświadczeń świata.

Dotację udało się pozyskać z Unii Europejskiej w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego poddziałanie: 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Udostępnij: