ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Edukacja

Młodzieżowy Dialog i Innowacyjne Warsztaty

4 czerwca w Galerii Sztuki Rzeczna odbył się Kongres Samorządów Uczniowskich, zorganizowany przez Młodzieżową Radę Miasta Rybnika.

Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli szkół ponadpodstawowych z Rybnika, którzy mieli okazję zaprezentować działalność swoich samorządów uczniowskich.

Spotkanie rozpoczęło się od serii prezentacji, w których poszczególne szkoły przedstawiły swoje inicjatywy i osiągnięcia. W ten sposób uczniowie mogli dzielić się swoimi doświadczeniami i inspiracjami, co przyczyniło się do budowania więzi i wzajemnego wsparcia między samorządami.

Kolejnym punktem programu był inspirujący panel dyskusyjny zatytułowany „Szkoła na miarę XXI wieku”, w którym uczestniczyły: Dyrektorka IV LO - Małgorzata Wróbel, przedstawicielka Fundacji Varia Posnania - Agnieszka Olejnik oraz przedstawicielka grupy  „Front Uczniowski” - Zofia Zając.

Panelistki poruszały tematy dotyczące nowoczesnej edukacji, wyzwań stojących przed współczesnymi szkołami oraz roli uczniów w kształtowaniu szkolnej rzeczywistości.

Następnie uczestnicy kongresu wzięli udział w różnorodnych warsztatach. Monika Sokołowska poprowadziła warsztat o autoprezentacji, gdzie uczniowie mogli zdobyć cenne umiejętności w zakresie wystąpień publicznych i budowania swojego wizerunku. Anna Bulenda skupiła się na pracy w grupie, co umożliwiło młodzieży doskonalenie współpracy i komunikacji. Dla opiekunów samorządów uczniowskich warsztaty prowadzili przedstawiciele WOM-u, którzy omówili metody efektywnej pracy z młodzieżą.

Wydarzenie nie tylko wzbogaciło uczestników o nowe umiejętności, ale także zintegrowało samorządy uczniowskie oraz nauczycieli. Był to czas otwartego dialogu oraz dyskusji, która z pewnością poszerzyła horyzonty słuchaczy.

Na zakończenie kongresu, młodzieżowi radni przeprowadzili quiz sprawdzający wiedzę na temat Rybnika oraz Młodzieżowej Rady Miasta. Konkurs dostarczył wielu emocji i zakończył spotkanie w radosnej atmosferze.

Kongres Samorządów Uczniowskich w Rybniku okazał się owocnym spotkaniem, które nie tylko pozwoliło na wymianę doświadczeń, ale także wzmocniło współpracę między szkołami i zainspirowało młodzież do dalszego działania.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności