Rybnik
Ekologia

Mobilne punkty zbiórki odpadów

29 czerwca br. w kilku punktach na terenie Rybnika zostanie przeprowadzona dodatkowa zbiórka odpadów niebezpiecznych oraz drobnego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Odbiór będzie prowadzony w "Mobilnych punktach odbioru odpadów" tj. w pojazdach firm wywozowych, przy których mieszkańcy Miasta Rybnika będą mogli oddać odpady takie jak:

 • przeterminowane leki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • farby,
 • rozpuszczalniki,
 • oleje,
 • środki ochrony roślin,
 • świetlówki i lampy rtęciowe,
 • drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Miejsca, w których zlokalizowane będą „Mobilne punkty odbioru odpadów” to:

 • Dzielnica Boguszowice Stare - godz. 14:00-18:00- parking wzdłuż cmentarza, ul. Boguszowicka
 • Dzielnica Golejów – godz. 14:00-18:00 - parking naprzeciw Kościoła pw. Chrystusa Króla, ul. Komisji Edukacji Narodowej.
 • Dzielnica Orzepowice -  godz. 14:00-18:00 skrzyżowanie przy ul. Łącznej/Bratków.
   

Prosimy mieszkańców o stosowanie zaleceń związanych z sytuacją wywołaną przez koronowirusa, zadbanie o bezpieczeństwo oraz respektowanie poniższych zasad:
- należy zachować odpowiednią odległość między osobami oczekującymi na przyjęcie odpadów minimum 2 metry,
- obsłużeni będą wyłącznie mieszkańcy z założoną maseczką ochronną.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności
Udostępnij: