ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Wydarzenia

Modelowy Rybnik

Rybnik znalazł się w gronie 37 polskich miast, wybranych w programie "Plan działań dla miast. Modelowa lokalność", organizowanym przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów.

Laureaci to modelowe polskie miasta, których działania, zarówno te już zrealizowane, jak i te planowane, odpowiadają na cele zrównoważonego rozwoju stawiane przez Agendę 2030 wokół 5 obszarów: ludzie, dobrobyt, pokój, partnerstwo.

Rybnik został dostrzeżony dzięki realizacji Celu 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.

- Do wyróżnienia naszego miasta przyczynił się projekt StratKIT, w ramach którego podjęto działania zmierzające do ograniczenia marnotrawstwa żywności i podniesienia jakości posiłków publicznych, a także zainicjowano kaucjonowane opakowania na posiłki na wynos. Jurorzy docenili również wielorazowy kubek miejski - mówi Monika Kubisz, koordynatorka projektu StratKIT ze strony Urzędu Miasta Rybnika.

Rybnik otrzyma 50-godzinne wsparcie doradcze na kontynuację działań w obszarze zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Z udziałem miast biorących udział w programie powstanie dokument pn. „Plan Działań Dla Miast”, będący drogowskazem dla innych ośrodków w Polsce i na świecie, pomocnym w realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Prezentacja modelowych miast nastąpi podczas przyszłorocznej 11. edycji Światowego Forum Miejskiego (WUF11), odbywającego się w Katowicach i sygnowanego przez UN-HABITAT.

Szczegóły:

Program Plan Działań Dla Miast zainicjowany został w październiku 2021 roku jako inicjatywa promująca miasta, poszukujących w modelowy sposób odpowiedzi na lokalne wyzwania zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju określonymi w Agendzie 2030. Kryterium kwalifikacji do programu stanowiły dotychczasowe osiągnięcia miast na podstawie zgłoszonego projektu wpisującego się w wybrany cel zrównoważonego rozwoju. Ideą programu jest zaangażowanie najlepszych samorządów w Polsce do wspólnego opracowania ,,Planu Działań Dla Miast’’, dokumentu stanowiącego integralną część przedsięwzięć związanych 11. sesją Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum), a także objęcie ich wsparciem eksperckim przy realizacji zgłoszonego projektu.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności