Rybnik
SmogInwestycje

Modernizacja budynków OSP

Budynki rybnickich Ochotniczych Straży Pożarnych zmieniają swoje oblicze. W tym roku zrealizowano kilka inwestycji związanych z termomodernizacją i wymianą źródła ogrzewania.

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie zapisów uchwały antysmogowej, a przede wszystkim z troski o  poprawę jakości powietrza, sukcesywnie modernizowane są budynki miejskie, wśród nich – obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych.

W bieżącym roku  w OSP Gotartowice wykonano termomodernizację, a kocioł węglowy wymieniono na pelletowy. Kotłownię węglową OSP Kłokocin zastąpiła instalacja gazowa. Na finiszu są prace związane z  termomodernizacją budynku OSP Golejów wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową oraz wymianą instalacji centralnego ogrzewania. Kończą się też prace w budynku OSP Chwałowice, gdzie realizowana jest termomodernizacja i zmiana źródła ciepła – wymiana kotła węglowego klasy 5 na węzeł wymiennikowy (sieć ciepłownicza).

  W 2021 roku powinna jeszcze rozpocząć się inwestycja w OSP Wielopole – funkcjonujący tam „kopciuch” zostanie zastąpiony – do czasu rozbudowy w tej dzielnicy sieci gazowej przez PSG – kotłem klasy 5.

  Ogrzewanie węglowe niespełniające standardów min. klasy 5 będą mieć budynki OSP Popielów i Orzepowice, ale tu wymagane terminy wymiany źródła ogrzewania to odpowiednio koniec roku: 2023 i 2025.

   Źródła ciepła w poszczególnych budynkach OSP

   1. OSP Boguszowice – kocioł węglowy klasy 5, budynek po termomodernizacji (zaplanowane przyłączenie do gazu w zależności od możliwości PSG);
   2. OSP Chwałęcice – niewielki budynek z ocieplonym stropodachem ogrzewany gazem płynnym;
   3. OSP Chwałowice – w trakcie termomodernizacja i wymiana kotła węglowego na węzeł wymiennikowy (sieć ciepłownicza);
   4. OSP Golejów – w trakcie termomodernizacja budynku wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową oraz wymianą instalacji centralnego ogrzewania;
   5. OSP Gotartowice – kocioł na pellet, budynek po termomodernizacji;
   6. OSP Grabownia – kocioł węglowy klasy 5 (planowane przyłączenie do gazu w zależności od możliwości PSG, wtedy też planowana termomodernizacja);
   7. OSP Kamień – olej opałowy, budynek po termomodernizacji i rozbudowie;
   8. OSP Kłokocin – kotłownia gazowa, budynek po termomodernizacji;
   9. OSP Niewiadombudowa siedziby z Budżetu Obywatelskiego 2022;  
   10. OSP Ochojec – kocioł węglowy klasy 5, budynek po termomodernizacji i rozbudowie (planowane przyłączenie do sieci gazowej w zależności od PSG);
   11. OSP Orzepowice – kocioł klasy 3 (planowane m.in. przyłączenie do sieci gazowej w zależności od możliwości PSG, wtedy też planowane docieplenie budynku);
   12. OSP Popielów – ogrzewanie węglowe niespełniające standardów min. kotła klasy 5, budynek po termomodernizacji, planowane m.in. przyłączenie do sieci gazowej w zależności od możliwości PSG);
   13. OSP Stodoły – pompa ciepła, budynek po termomodernizacji;
   14. OSP Wielopole – „kopciuch”, który zostanie zastąpiony kotłem klasy 5 (do czasu rozbudowy sieci gazowej przez PSG w tej dzielnicy), budynek po częściowej termomodernizacji.
   Udostępnij:


   Wszystkie aktualności
   Udostępnij: