Kultura

"Moji pisani…"

W najbliższy piątek, 1 września o godz. 15.00 w punkcie Halo!Rybnik odbędzie się spotkanie z Lucyną Szłapką autorką książki „Moji pisani. Bojki, godki i wierszyki po ślonsku starki z Rybnika” i z ilustratorką tej publikacji, Kazimierą Drewniok.

W spotkaniu weźmie również udział prezydent Rybnika Piotr Kuczera oraz wydawca książki - Adam Ryszka z Rybnickiej Agencji Wydawniczej.

 „Moji pisani. Bojki, godki i wierszyki po ślonsku starki z Rybnika”  to najnowsza pozycja dla dzieci na rynku wydawniczym. Publikacja zawiera piękne ilustracje autorstwa Kazimiery Drewniok, które wyjątkowo można pokolorować, dzięki załączonej kolorowance.

Książka będzie jednym z gadżetów promocyjnych miasta, a dzieci i dorośli będą mogli znaleźć ją w każdej szkolnej bibliotece.  Podczas piątkowego spotkania autorskiego prowadzona będzie sprzedaż książki, a do każdego egzemplarza dodany zostanie pamiątkowy magnes z motywem rybnickim. Serdecznie zapraszamy.

 

Z okładki książki:


[…] Efekty pracy twórczej Pani Lucyny Szłapki […] istniały do tej pory jedynie w lokalnym obiegu. Dobrze się stało, że zdecydowała się plon swojej wieloletniej twórczości usystematyzować, zebrać i przygotować do druku w oddzielnej publikacji. Zbiór tekstów regionalnych […] świadczy o kompetencji gwarowej i kulturowej (regionalnej) autorki, o jej umiejętnościach narracyjnych i warsztacie dydaktycznym.
[…] Z przekonaniem rekomenduję książkę Pani Lucyny Szłapki pt. „Moji pisani, czyli Bojki, godki i wierszyki po ślonsku” do opublikowania drukiem, dostrzegając przede wszystkim jej przydatność dydaktyczną. Uważam, że publikacja ta odegra ważną rolę w wychowaniu regionalnym. Dostarcza bowiem bogatego materiału poznawczego, przekazuje go w narracyjnej, gawędziarskiej formie; jest równocześnie nośnikiem wartości moralnych i społecznych głęboko zakorzenionych w śląskiej tradycji; ukazuje estetyczną i kulturotwórczą funkcję gwary – jako tworzywa tekstów. Zbiór gawęd może się przyczynić do umacniania emocjonalnej więzi młodego pokolenia z regionem oraz do pielęgnowania odmiany dialektycznej. Teksty zamieszczone w zbiorze mogą także zachęcić nauczycieli do podejmowania działań twórczych związanych z wprowadzaniem treści regionalnych. Dla wszystkich zaś zainteresowanych regionem bojki i godki Pani Lucyny Szłapki mogą być formą spotkania z śląską kulturą i gwarą ziemi rybnicko-wodzisławskiej.

prof. dr hab. Helena Synowiec

 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności