Rybnik.pl
Komunikaty

Nabór do komisji konkursowej

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało zaproszenia do zgłaszania kandydatów na członków komisji, która będzie opiniowała oferty złożone w otwartym konkursie ofert.

Nabór dotyczy opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku, zadania publicznego polegającego na organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich w formie półkolonii, kolonii, obozu, w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Udostępnij: