ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Nabór do komisji konkursowych

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało zaproszenia do zgłaszania kandydatów na członków komisji, która będzie opiniowała oferty złożone w otwartym konkursie ofert.

Nabór dotyczy opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w obszarze: Zadanie 1: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób Podzadanie 1.15. świadczenie usług asystenckich dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz usług przerwy wytchnieniowej , zadanie publiczne p.n.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

 

 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności