Rybnik
SmogEkologia

Nabór do programu „Mój Prąd”

Ruszył pierwszy nabór projektów do rządowego programu „Mój Prąd”. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Rybnika do korzystania z programu, przyczyniającego się do redukcji gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery.

Program jest skierowany do osób fizycznych wytwarzających w instalacjach fotowoltaicznych o mocy  zainstalowanej od 2 do 10 kW, energię elektryczną na własne potrzeby w budynkach mieszkalnych.

Nabór będzie trwał do 20 grudnia 2019 r. Do rozdzielenia jest kwota 1 miliarda złotych.

Wnioski należy składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Szczegóły naboru oraz formularze wniosków dostępne są na stronie MÓJ PRĄD

Najważniejsze warunki udziału w programie:

  • Aby zgłosić się do programu należy posiadać gotową mikroinstalację fotowoltaiczną, której budowa zakończyła się po 23 lipca 2019 r.
  • Okres kwalifikowalności kosztów trwa od 23 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2025 r.
  • Dotacja wynosi maksymalnie 5 000 zł, jednak nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych
  • Koszty kwalifikowane to: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem) – wymaganym elementem instalacji są liczniki dwukierunkowe (koszt licznika nie jest kosztem kwalifikowanym)
  • Montowane urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem
  • Po udzieleniu dotacji Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania
  • Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”.
  • W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego "Mój Prąd' do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania
  • Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.
Udostępnij:


Wszystkie aktualności
Udostępnij: