Rybnik.pl
Kultura

Nagrody dla ludzi kultury

W Teatrze Ziemi Rybnickiej wręczone zostały nagrody Prezydenta Miasta Rybnika za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Coroczne nagrody przyznawane są osobom związanym z Rybnikiem i wywierającym duży wpływ na rozwój kultury w mieście. Przyznaje je prezydent miasta, proponując laureatów do nagrody lub wybierając ich spośród zgłoszonych przez różne środowiska kandydatów na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć w zakresie tworzenia i promocji kultury naszego miasta.

Tegoroczne nagrody otrzymali:

Indywidualne:

 • Elżbieta i Zbigniew Soroczan za działalność na rzecz Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej im. hm. Józefa Pukowca
 • Adam Grzegorzek za film pt. „Jerzy Malcher – między Londynem a Rybnikiem”
 • Tadeusz Kolorz za całokształt działalności artystycznej
 • Piotr Kotas za muzykę do spektaklu „Drach”
 • Kazimierz Grzonka za aktywną działalność na rzecz Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Ekran”
 • Katarzyna Buchalik za całokształt działalności na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Miasta Rybnika
 • Jan Maier za całokształt działalności na rzecz upowszechniania muzyki chóralnej
 • Helena Szymiczek za aktywne uczestnictwo w działalności chóralnej i Zarządu Okręgu Rybnickiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Zespołowe:

 • Zespół Jazzu Tradycyjnego „South Silesian Brass Band” z okazji jubileuszu 45-lecia działalności
 • Rybnickie Mażoretki ASTRA ENIGMA przy Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach za ciągły rozwój i tworzenie pozytywnego wizerunku miasta na międzynarodowej scenie.
   

Zwieńczeniem uroczystości był koncert Michała Bajora „Od Kofty… do Korcza”. Artysta opowiedział widzom muzyczną historię utworów, napisanych i przetłumaczonych specjalnie dla niego, przez najlepszych autorów i kompozytorów, a które pozwoliły artyście stworzyć własny, niepowtarzalny teatr piosenki. Wybrane z kilkuset i nagrane na nowo z jego dzisiejszą dojrzałością, są niejako podsumowaniem muzycznego dorobku tego charyzmatycznego aktora i pieśniarza.

Udostępnij: