Rybnik.pl
Rewitalizacja

Nauczyciele odwiedzili rewitalizowane dzielnice

16 listopada odbyła się wizyta studyjna dla nauczycieli rybnickich szkół podstawowych prowadzących przedmiot "Edukacja regionalna" w oparciu o innowację pedagogiczną "Rybnik na Górnym Śląsku".

Celem wizyty studyjnej było upowszechnianie wiedzy o industrialnym dziedzictwie kulturowym, w tym o obiektach zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji, popularyzowanie idei rewitalizacji, poznanie postaci związanych z ww. obszarami, w tym postaci historycznych związanych z przemysłem oraz lokalnych liderek i liderów, a także twórcze zaangażowanie uczestników w działania edukacyjne wspierające proces rewitalizacji w Rybniku.

Program wizyty, przygotowany przez ekspertkę ds. edukacji - Marię Stachowicz-Polak, obejmował m. in. zwiedzanie Śródmieścia, osiedla patronackiego w Chwałowicach, osiedla robotniczego "Rymer" w Niedobczycach, Zabytkowej Kopalni "Ignacy" wraz z osiedlem im. Gustawa Morcinka w Niewiadomiu, a także spacer ul. Przemysłową wzdłuż zabudowań dawnej Huty "Silesia". Po dzielnicach oprowadzał przewodnik Piotr Polak.

W każdej z dzielnic pojawili się animatorzy, którzy przybliżyli uczestnikom działania prowadzone w ramach realizowanego z ramienia Miasta projektu "Rybnik reWITA". Oprócz tego, każdy z biorących udział w wizycie nauczyciel, wypełnił karty pracy, które w swym założeniu mają pomóc w przyszłości w przygotowaniu zadań dla uczniów podczas wycieczek po terenach rewitalizowanych.

Wizyta studyjna zorganizowana był w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Udostępnij: