Rybnik.pl
EdukacjaInwestycje

Nowa siedziba rybnickiej Szkoły Życia

Poniedziałkowa inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w Rybniku, połączona była z otwarciem nowej siedziby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (Szkoły Życia).

Uczniowie Szkoły Życia – a dokładnie zespół wokalno-teatralny „BAJ”, tworzony przez uczniów gimnazjum, szkoły podstawowej, przedszkola i oddziałów rewalidacyjno–wychowawczych,  przygotowali występ artystyczny, po którym zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić wnętrza nowocześnie wyposażonej i umeblowanej nowej siedziby Szkoły Życia oraz sąsiadującego z nią placu zabaw.

- Marzenia się spełniają – mówił podczas otwarcia prezydent Rybnika Piotr Kuczera. - Długo wyczekiwane przestronne i przyjazne wnętrza szkolne zapełniły się dziś radosnym gwarem. Podopieczni Szkoły Życia, dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie znajdą tutaj najlepsze warunki, zapewniające im komfort nauki i wspomaganie ich rozwoju.

Na potrzeby Szkoły Życia zaadaptowany został jeden z segmentów Zespołu Szkół nr 3, przy ul. Orzepowickiej. Budynek, prócz kompleksowej przebudowy, został też wyposażony w windę osobową do transportu osób niepełnosprawnych, zatrzymującą się na 4 przystankach. Obok szkoły powstał wygodny plac zabaw z bezpiecznymi nawierzchniami.

Prace adaptacyjne wykonała wybrana w przetargu Firma Usługowo-Handlowa „B.I.T” Jerzy Brzoska z Czernicy.

Wartość inwestycji to 5,8 mln zł.

Początki rybnickiej Szkoły Życia sięgają 1974 roku. Od 1990 roku placówka funkcjonowała w budynku przy ul. ks. Henryka Jośki (dawna Hibnera) na rybnickim osiedlu Nowiny. W skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wchodzą:

  • Przedszkole nr 48 dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 3 do 8 lat
  • Szkoła Podstawowa nr 38 - I i II etap edukacyjny - dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym - wiek 6,7,8 - 18 lat
  • Gimnazjum nr 16 - III etap edukacyjny - dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym - w wieku od ukończenia szkoły podstawowej  do 21 lat
  • Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim - wiek 3-25 lat

Głównym celem Szkoły Życia jest przygotowanie uczniów do samodzielnego życia w integracji ze społeczeństwem, poprzez wszechstronne wspomaganie ich rozwoju. Podstawową formą pracy zespołu są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w ramach poszczególnych klas.

W szkole prowadzone są specjalistyczne zajęcia z zakresu fizjoterapii, hipoterapii, hydroterapii, Terapii Integracji Sensorycznej, terapii logopedycznej, komunikacji alternatywnej i wspomaganej, korekcji wad postawy, biofeedbacku, kynoterapii, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, arteterapii, stymulacji polisensorycznej, a także Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz zajęcia w kuchni dydaktycznej.

Przy Specjalnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rybniku działa również Klub Olimpiad Specjalnych „Promyk”,  założony w 1994 r. jako Sekcja Terenowa Oddziału Śląskiego Olimpiady Specjalne Polska. Klub zrzesza 120 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną z rejonu Rybnika.

Udostępnij: