Rybnik
Inwestycje

Nowe oblicze budynków OSP

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Kamień czeka modernizacja. Obiekt zostanie przygotowany tak, by jak najlepiej służyć strażakom ochotnikom i społeczności lokalnej. Remontowane są także inne dzielnicowe OSP w Rybniku.

Przebudowa i rozbudowa OSP w Kamieniu potrwa do końca roku. Najstarsza część, w której garażowane są strażackie samochody, zostanie wyburzona. Zachowaną część budynku czeka przebudowa, w tym likwidacja klatki schodowej, i rozbudowa o nową część garażową, biblioteczną oraz świetlicę na potrzeby mieszkańców dzielnicy. Obie części – zmodernizowana i nowo wybudowana – zostaną połączone.

Modernizacja obejmuje też zagospodarowanie terenu wokół OSP czyli przygotowanie m.in. miejsc postojowych, ciągów pieszo-jezdnych, elementów małej architektury (ławki, śmietnik) i odwodnienia terenu. Wykonana zostanie infrastruktura techniczna, w tym m.in. przyłącza wodociągowe, deszczowe i sanitarne. Wokół budynku zostanie przebudowana sieć wodno-kanalizacyjna. Obiekt zostanie też przyłączony do miejskiej światłowodowej sieci teletechnicznej. OSP zostanie wyposażona w meble i niezbędne sprzęty. Zamontowany zostanie także schodołaz gąsienicowy dla wózków inwalidzkich.

Inwestycję realizować będzie wyłonione w przetargu konsorcjum firm: Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany "TOMAN" Daniel Toman (lider) i Firma Remontowo Budowlana "TOMBUD" Gabriela Toman (partner). Inwestycja kosztować będzie 4 150 721,99 zł.

Budynek w Kamieniu to nie jedyny obiekt OSP, który zmienia oblicze. Gruntownej termomodernizacji poddana została siedziba strażaków w dzielnicy Popielów. Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior za 545.339,18 zł. Ściany zewnętrzne budynku i dach zostały ocieplone. Częściowo wymieniono stolarkę drzwiową i okienną. Przeprowadzono też roboty izolacyjne przeciwwilgociowe piwnic. 

Drugi etap termomodernizacji czeka budynek OSP w Boguszowicach Starych. Planowany remont, który ruszy w tym miesiącu i zakończony zostanie w październiku, obejmuje wykonanie izolacji ścian zewnętrznych, przebudowę okapów dachu, wykonanie towarzyszących robót ogólnobudowlanych i instalacji odgromowej. Inwestycję realizować będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMAR Marek Biziuk za 171 648,78 zł.

Ogólnobudowlane roboty remontowe oraz instalacyjne przeprowadzone zostaną w OSP Gotartowice - remont planowany jest wewnątrz wieży strażackiej.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności
Udostępnij: