ScrollTop-ico
Komunikaty

Nowy dyrektor „Ignacego”

Konkurs na dyrektora Zabytkowej Kopalni Ignacy rozstrzygnięty. Funkcję tę będzie pełnił Marek Gołosz, pełniący obowiązki na tym stanowisku od kwietnia br.

Marek Gołosz ma 37 lat. Pochodzi z Wyr w powiecie mikołowskim. Jest absolwentem politologii i filologii języka hiszpańskiego na Uniwersytecie Śląskim. Większość aktywności zawodowej związał z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, gdzie był odpowiedzialny za upowszechnianie i promocję dziedzictwa kultury przemysłowej. Od 2012 do 2019 roku zajmował się zarządzaniem najpopularniejszym produktem turystyki industrialnej w Polsce, Szlakiem Zabytków Techniki. Koordynował także kampanie promocyjne święta Szlaku – festiwalu Industriada. Od 2020 roku realizował zadania związane z promocją, marką i komunikacją marketingową w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Na pełniącego obowiązki dyrektora Zabytkowej Kopalni Ignacy został powołany na czas od 15 kwietnia do 30 września br., z początkiem sierpnia na to stanowisko ogłoszony został konkurs, w którym pełniący obowiązki dyrektora Ignacego wystartował i wygrał.

Zaproponowana przeze mnie koncepcja funkcjonowania instytucji zakłada wzmocnienie oferty turystycznej Rybnika poprzez przekształcenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w markowy produkt turystyki kultury industrialnej w Polsce. Chciałbym, aby zadbany zabytek ery przemysłowej dostarczał mieszkańcom Rybnika i turystom mądrej rozrywki i mądrego odpoczynku. Kopalnia służyła kiedyś do wydobywania zasobów ziemi. Dziś, odnowiona, sama stanowi zasób, służący do stworzenia atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego – wyjaśnia Marek Gołosz..

Jak zaznacza Marek Gołosz, Zabytkowa Kopalnia Ignacy, realizując zadania statutowe, powinna działać w trzech obszarach:

Po pierwsze, powinna upowszechniać i popularyzować w Polsce dziedzictwo przemysłowe Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Rybnickiego Okręgu Węglowego. Po drugie, prowadzić interaktywną edukację naukową i kulturalną, związaną z naukami ścisłymi, przyrodniczymi i humanistycznymi. Po trzecie, udostępniać przestrzeń spędzania czasu wolnego, obejmującą zabudowania kompleksu kopalni, jak i zielony teren rekreacyjny wokół niej.

Rewitalizacja Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku-Niewiadomiu to jedna z priorytetowych inwestycji miasta, prowadzona w dużej mierze dzięki dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej. Nowe oblicze zyskują kolejne obiekty dawnej kopalni. Od kilku lat odnawiane są kolejne kopalniane przestrzenie – zmodernizowano już wieżę ciśnień oraz budynki stolarni i maszynowni szybu „Głowacki”. Prace toczą się w budynkach nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” oraz na terenie byłej sprężarkowni. Pomiędzy poszczególnymi budynkami „Ignacego” powstanie m.in. industrialny plac zabaw i rozrywki dla dzieci, a rekreacyjno-wypoczynkowy teren będzie tworzył atrakcyjną całość dla odwiedzających.

Jak wskazuje Marek Gołosz, po zakończeniu procesu inwestycyjnego oraz rozbudowaniu oferty dla zwiedzających, kolejnym krokiem będzie zgłoszenie aplikacji o nadanie Zabytkowej Kopalni Ignacy statusu punktu kotwicznego Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH.

To specjalna kategoria obiektów turystyki industrialnej, które oferują najwyższą jakość i największą ilość usług. Wyróżnienie pozwoli z pewnością przyciągnąć do Rybnika pasjonatów dziedzictwa przemysłowego Starego Kontynentu – wyjaśnia Marek Gołosz.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności