Rybnik.pl
Rewitalizacja

O pożyczkach rewitalizacyjnych

W rybnickim magistracie odbyły się warsztaty dotyczące zasad udzielania pożyczek rewitalizacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, organizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W trakcie spotkania przedstawiciel Departamentu Programów Europejskich BGK zapoznał uczestników ze szczegółami oferty finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, omówił zasady wydatków kwalifikowalnych oraz zasady pomocy publicznej, a także zasady obliczania oprocentowania i możliwości jego obniżenia oraz wypełniania wniosku o pożyczkę.  Z kolei przedstawiciel Regionu Śląskiego BGK zaprezentował ofertę finansowania uzupełniającego pożyczki rewitalizacyjnej oraz pozostałe produkty finansowe dostępne w BGK.

Pożyczki rewitalizacyjne przeznaczone są na kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne wynikające z Gminnych Programów Rewitalizacji. Udzielane są na preferencyjnych warunkach – oprocentowanie pożyczki może wynieść obecnie od 0,3% do 1,5% w skali roku (w zależności od oddziaływać społecznych projektu), bez dodatkowych opłat i prowizji. Maksymalna kwota pożyczki to 50 mln zł, okres kredytowania - do 20 lat. 

O pożyczki takie ubiegać się mogą m.in. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, instytucje kultury, Lokalne Grupy Działania, czy podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne mogą obejmować m.in.:

  • przekształcanie zdegradowanych i nieużytkowanych obiektów przemysłowych, w których będą mogły mieścić się np. galerie, teatry, sale koncertowe, kina czy centra konferencyjne
  • odnowę powojskowych i poprzemysłowych obszarów, w celu wykreowania tam nowych funkcji: edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych czy gospodarczych
  • odnowę miast w zakresie rewitalizacji starych i zdegradowanych obszarów, charakteryzujących się brakiem dostępu do wysokiej jakości usług, powierzchni biurowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, czy infrastruktury rekreacyjno-sportowej

W zależności od sytuacji w danym mieście, inwestycje mogą obejmować całe obszary lub pojedyncze budynki. Co ważne, zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektów powinny przyczyniać się w sposób kompleksowy do rozwiązywania problemów zdiagnozowanych w Gminnym Programie Rewitalizacji (projekty wieloaspektowe).

Szczegółowe informacje na temat zasad i możliwości pozyskania pożyczki rewitalizacyjnej dostępne są na stronie:
  =>Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Udostępnij: