ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Obywatelskie pomysły po ocenie

W ramach szóstej edycji rybniczanie złożyli 89 projektów obywatelskich, w tym 77 lokalnych oraz 12 ogólnomiejskich.

Przedstawiamy informacje z posiedzenia Zespołu ds. budżetu obywatelskiego, powołanego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rybnika.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z ust. 8, Rozdział III Weryfikacja i opiniowanie zgłoszonych projektów Regulaminu budżetu obywatelskiego „dopuszcza się możliwość korygowania projektów w zakresie uzgodnionym z właściwym merytorycznie wydziałem/biurem/jednostką organizacyjną, jednak nie później niż do 7-go dnia po ogłoszeniu listy projektów”.

Kiedy i gdzie będziemy mogli głosować?

W tym roku, głosowanie na projekty obywatelskie odbędzie się w dniach 17-23 września br. w 28 miejscach:

  • od poniedziałku do piątku, 17-21 września br., w Urzędzie Miasta, przy ul. Bolesława Chrobrego 2 (Kancelaria), oraz przy ul. Rzecznej 8, w godzinach otwarcia: poniedziałek-środa 7.30-15.30, czwartek 7.30-18.00, piątek 7.30-13.00,
  • od poniedziałku do soboty, 17-22 września br., w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, przy ul. ks. Józefa Szafranka 7, w godzinach otwarcia: poniedziałek 11.00-19.00, wtorek-piątek 9.00-19.00, sobota 8.00-14.00,
  • od poniedziałku do niedzieli, 17-23 września br. w punkcie informacji miejskiej Halo!Rybnik, przy ul. Jana III Sobieskiego 20, w godzinach otwarcia: poniedziałek-piątek 10.00-19.00, sobota-niedziela 11.00-20.00,
  • od poniedziałku do piątku, 17-21 września br., w szkołach, w godzinach otwarcia placówek oświatowych do godz. 18.00.
     

Kto może głosować?

Każdy mieszkaniec Rybnika, który skończył 16 lat będzie mógł wybrać jeden projekt ogólnomiejski oraz jeden projekt lokalny, bez względu na dzielnicę zamieszkania, głosując w dowolnym punkcie, poprzez wypełnienie karty do głosowania lub za pośrednictwem internetu.

  • Projekty lokalne zgłoszone w 16 dzielnicach: Boguszowice Stare, Chwałęcice, Chwałowice, Golejów, Grabownia, Kamień, Kłokocin, Ligota – Ligocka Kuźnia, Niewiadom, Ochojec, Paruszowiec-Piaski, Radziejów, Rybnicka Kuźnia, Stodoły, Wielopole, Zebrzydowice zostaną poddane pod konsultacje.
  • Projekty lokalne zgłoszone w 11 dzielnicach: Boguszowice Osiedle, Gotartowice, Maroko-Nowiny, Meksyk, Niedobczyce, Orzepowice, Popielów, Rybnik-Północ, Smolna, Śródmieście, Zamysłów zostaną poddane pod głosowanie. 

 

Przypominamy, że na stronie Oskar.rybnik.eu  można zapoznać się z wszystkimi zgłoszonymi projektami, które zostaną poddane pod głosowanie lub konsultacje.

Pomysłodawców projektów poddanych pod głosowanie i konsultacje zachęcamy do nadsyłania na adres mailowy: ngo@um.rybnik.pl zdjęć, koncepcji, planów i innych materiałów, które wzbogacą i uatrakcyjnią prezentowane pomysły, pozwolą mieszkańcom jeszcze lepiej je poznać i co najważniejsze podjąć decyzję, na który z nich oddać swój głos.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności