ScrollTop-ico
Odpady komunalne

Odbierz pojemnik na bioodpady

Od 4 stycznia do 4 lutego 2021 r. trwać będzie akcja wydawania właścicielom nieruchomości zamieszkałych pojemników na bioodpady.

Poprowadzi ją Firma „EKO” M. Golik, J. Konsek, A Serwotka, w ramach zawartej umowy na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych mieście Rybnik”.

Odbiór pojemników odbywać się będzie w 27 punktach zlokalizowanych na terenie Miasta. Właściciele nieruchomości mają obowiązek odebrać pojemnik, w wyznaczonych miejscach i terminach zgodnie z poniższym harmonogramem:

Punkty w dzielnicach:

 • Smolna - 4 stycznia -ul. Jankowicka 9 – baza TRANSGÓR
 • Śródmieście - 5 stycznia - ul. Jankowicka 9 – baza TRANSGÓR
 • Zamysłów - 7 stycznia - ul. Jankowicka 9 – baza TRANSGÓR
 • Boguszowice Osiedle - 8 stycznia - ul. Strażacka 62 – OSP Boguszowice
 • Boguszowice Stare - 9 stycznia - ul. Strażacka 62 – OSP Boguszowice
 • Gotartowice - 11 stycznia - ul. Gotartowicka 21c – OSP Gotartowice
 • Ligota-Ligocka Kuźnia  -  12 stycznia -  ul. Wolna 125 – parking przy kościele
 • Paruszowiec-Piaski -  13 stycznia - ul. Za Torem 3b
 • Chwałowice -  14 stycznia - ul. Szulika 7 – OSP Chwałowice
 • Meksyk - 15 stycznia  - ul. Świerklańska 42 – RCEZ
 • Kłokocin - 16 stycznia - ul. Włościańska 70 – OSP Kłokocin
 • Kamień - 18 stycznia - ul. Szewczyka 28 – OSP Kamień
 • Ochojec - 19 stycznia - ul. Rybnicka 23 – OSP Ochojec
 • Golejów - 20 stycznia - ul. Gliwicka 257 – OSP Golejów
 • Grabownia - 21 stycznia - ul. Poloczka – OSP Grabownia
 • Rybnicka Kuźnia - 22 stycznia - ul. Rybacka – Szkoła Podstawowa nr 15
 • Wielopole - 23 stycznia - ul. Podleśna 21B – OSP Wielopole
 • Stodoły - 25 stycznia - ul. Zwonowicka – OSP Stodoły
 • Chwałęcice - 26 stycznia - ul. Czecha – OSP Chwałęcice
 • Orzepowice - 27 stycznia - ul. Łączna 62 – OSP Orzepowice
 • Zebrzydowice - 28 stycznia - ul. Buhla 12 – Szkoła Podstawowa nr 12
 • Radziejów - 29 stycznia - ul. Zapolskiej 1 – OSP Popielów
 • Popielów - 30 stycznia - ul. Zapolskiej 1 – OSP Popielów
 • Niewiadom - 1 lutego - ul. Sportowa 88 – boisko
 • Niedobczyce - 2 lutego - ul. Barbary – Dom Kultury Niedobczyce
 • Maroko-Nowiny  - 3 lutego - ul. Św. Józefa 30 – ZSE-U
 • Rybnik-Północ  - 4 lutego  - ul. Żużlowa – stadion

Punkty czynne będą w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

Punkty stałe:

Ponadto, od 4 stycznia do 30 czerwca 2021 r. funkcjonować będą 3 stałe punkty odbioru pojemników na bioodpady:

 • przy ul. Przemysłowej 35 (baza firmy EKO)
  czynny we wtorki od 7.00 do 17.00 oraz w czwartki od 7.00 do 15.00
   
 • przy ul. Jankowickiej 9 (baza firmy Transgór Rybnik)
  czynny w poniedziałki i środy - od 7.00 do 15.00
   
 • przy ul. Pod Lasem 70B (była baza firmy ZEF)
  czynny we wtorki i czwartki - od 7.00 do 15.00

 

Dla kogo pojemnik?

Pojemniki odbierają właściciele lub mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych, którzy posiadają złożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie korzystają ze zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów.

Warunkiem odbioru pojemników jest posiadanie okazanie numeru ewidencyjnego nieruchomości dokumentu tożsamości lub potwierdzenia dokonania opłaty za odpady, a także podpisanie protokołu przyjęcia pojemnika.

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkuje do 8 osób włącznie, otrzymają pojemnik 120 l, właściciele nieruchomości zamieszkiwanych od 9 osób i więcej, otrzymają pojemnik 240 l.

W związku z rozpoczęciem wyposażania nieruchomości w pojemniki na bioodpady od 4 stycznia 2021 r., firma Eko dostarczy właścicielom nieruchomości 1 worek na bioodpady – na każdy odbiór wg zasady „worek za worek”.

Warunkowo odpady biodegradowalne odbierane będą w workach do czasu zakończenia akcji wydawania pojemników tj. do 4 lutego 2021 r. Po tym okresie odpady biodegradowalne odbierane będą wyłącznie z pojemników.

 

Informacje dodatkowe:

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności, które mogą zapobiec zarażeniu koronawirusem SARS-CoV-2.

Dodatkowe informacje dotyczące odbioru bioodpadów po 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie www.segreguj.rybnik.eu

 

 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności