Rybnik

Odpady komunalne – idą spore zmiany

Podwyżka cen, obowiązek segregowania bioodpadów, zmiany częstotliwości wywozu – przypominamy, że od stycznia przyszłego roku, czekają nas spore zmiany w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Nowy rok – nowe ceny

Niestety czeka nas spora podwyżka cen wywozu odpadów w Rybniku.  Ich wysokość będzie przedmiotem jednej z uchwał na listopadowej sesji Rady Miasta Rybnika. 

Zgodnie z projektem uchwały, od 1 stycznia 2020 roku stawka  opłaty za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  na  jednego mieszkańca wynosić będzie 22 zł miesięcznie. W  przypadku,  gdy  odpady  komunalne  nie  są  zbierane  i  odbierane  w  sposób  selektywny,  stawka ta wyniesie 66 zł na mieszkańca.

Przypomnijmy, że obecnie stawki te wynoszą odpowiednio: 11 zł (odpady segregowane) i 22 zł (niesegregowane).

Do 13 listopada br. trwają konsultacje społeczne projektu uchwały. W jaki sposób można zgłaszać ewentualne uwagi do projektu? Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Bioodpady osobno

Od 1 stycznia 2020 roku w Rybniku wprowadzony zostanie obowiązek zbierania bioodpadów w pojemnikach lub workach koloru brązowego. Wówczas zaczną również obowiązywać w Rybniku nowe umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, które uwzględniają odpady biodegradowalne. Zmiana ta przyjęta została uchwałą Rady Miasta Rybnika w maju br.  

Bioodpady to liście, trawa, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, odpady spożywcze takie jak obierki, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie.

Nie zaliczają się do nich natomiast resztki mięsa, kości, popiół, ziemia, kamienie czy odchody zwierzęce.Częstotliwość wywozu

Wspomniana uchwała wprowadza również zmiany  w częstotliwościach odbiorów poszczególnych frakcji odpadów, dostosowując ilości odbiorów odpadów do faktycznych potrzeb mieszkańców Miasta. Od 1 stycznia 2020 częstotliwość wywozu odpadów komunalnych wyglądać będzie tak (kliknij w tabelkę, żeby powiększyć):

Być bardziej EKO

Wszyscy musimy zmienić swoje nawyki i żyć bardziej ekologicznie. Od czego zacząć? Najważniejsze są codzienne przyzwyczajenia, drobne czynności i uczenie się proekologicznych zachowań. Niestety wielu z nas w dalszym ciągu nie dostrzega znaczenia odpowiedzialnej konsumpcji w walce z postępującą degradacją środowiska naturalnego.

REDUCE, REUSE, RECYCLE czyli… unikaj kupowania zbędnych rzeczy, użyj ponownie, utylizuj.

Kolejność postulatów nie jest przypadkowa. Najistotniejsza, z punktu widzenia ekologii, jest bowiem racjonalna konsumpcja. To właśnie dzięki niej ilość odpadów może zostać realnie zredukowana. Kolejny postulat („użyj ponownie”) dotyczy czynności, które mają na celu jak najdłuższe pozostawienie przedmiotu w obiegu (czy to przez naprawę zepsutych urządzeń, czy przez kupowanie używanej odzieży). Jeśli stopień zużycia lub rodzaj przedmiotów nie pozwalają na ich ponowne wykorzystanie, należy zadbać o ich właściwą utylizację (recykling). Warto więc zapoznać się z zasadami prawidłowej gospodarki odpadami i segregować je zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Zasada REDUCE w praktyce.

Pierwsza i najważniejsza zasada to dbałość o środowisko poprzez redukcję odpadów. Świadomość, że odpady (które produkuje codziennie każdy mieszkaniec naszej planety) nie znikają ot tak
z powierzchni Ziemi powinna skłonić do refleksji nad własnymi zachowaniami konsumpcyjnymi. Zmieniając swoje drobne przyzwyczajenia, zmniejszymy ilość śmieci wytwarzanych w naszych domach i tym samym przyczynimy się do poprawy kondycji środowiska naturalnego.

Jak być bardziej EKO?

 • unikaj plastiku – obecnie największy problem stanowią tworzywa sztuczne,
 • kupuj świadomie – zrezygnuj z niepotrzebnych produktów,
 • pij wodę z kranu – nad jej jakością codziennie czuwają odpowiednie służby,
 • poza domem korzystaj ze szklanego lub metalowego bidonu,
 • zrezygnuj z jednorazowych plastikowych reklamówek - na zakupy zabierz bawełnianą torbę,
 • przechowuj żywność w szklanych pojemnikach,
 • kupuj większe objętości produktów (duża torba proszku do prania – zamiast kilku(nastu) małych opakowań, duży słoik kawy – zamiast kilku małych torebek),
 • wybieraj produkty pozbawione zbędnych opakowań (szampon w butelce – zamiast w butelce i kartoniku, ciastka na wagę – zamiast pakowanych, herbata liściasta – zamiast ekspresowej),
 • warzywa i owoce kupuj od lokalnych dostawców,
 • nie używaj plastikowych kubków, sztućców i talerzy – są bardzo wygodne, ale rozkładają się setki lat,
 • kupuj odzież z naturalnych materiałów,
 • wybieraj dobrej jakości zabawki – posłużą nie tylko twoim dzieciom,
 • unikaj kosmetyków ze sztucznymi składnikami.

Jeśli wydaje Ci się, że zastosowanie wszystkich tych zasad jest zbyt uciążliwe – zacznij chociaż od jednej.

 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności
Udostępnij: