Rybnik
Ekologia

Odpady poremontowe i wielkogabarytowe

Przypominamy, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata za śmieci), w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kolberga 67, od mieszkańców odbierane są odpady poremontowe i budowlane.

Odpady takie odbierane są w ilości do 500 kg na nieruchomość lub lokal w przypadku budynków wielolokalowych (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe). Odpady należy dostarczyć do PSZOK przy ul. Kolberga 67 (składowisko odpadów).

Przy przygotowywaniu do odbioru odpadów wielkogabarytowych prosimy, aby nie wystawiać odpadów pochodzących z drobnych remontów np. stolarki drzwiowej, okiennej, paneli itp.

Informacje dotyczące odpadów poremontowych, budowlanych i wielkogabarytów dostępne są na stronie segreguj.rybnik.eu w zakładkach:


Udostępnij:


Wszystkie aktualności
Udostępnij: