Rybnik.pl
Seniorzy

Odwołanie Przewodniczącej Rybnickiej Rady Seniorów

11 czerwca br. odbyła się Sesja Rybnickiej Rady Seniorów, podczas której z funkcji Przewodniczącej Rady Seniorów została odwołana Jolanta Groborz.