ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Ogłoszenie konkursu grantowego

Prezydent Miasta Rybnika ogłasza konkurs ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.