Rybnik.pl

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu – „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku wspólnie z Gminą Gaszowice, Gminą Godów, Gminą Gorzyce, Miastem Jastrzębie-Zdrój, Gminą Lubomia, Gminą Mszana, Gminą Pietrowice Wielkie, Miastem Pszów, Miastem Racibórz, Miastem Rybnik, Miastem Rydułtowy, Miastem Wodzisław Śląski oraz Miastem Żory planują złożyć wniosek o dofinansowanie na realizację projektu grantowego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach poddziałania 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przewiduje się, że granty będą mogły być przeznaczane na instalację kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 10 kW do 25 kW, lub instalację kotła na pelet o mocy od 10 kW do 17 kW (włącznie) i od 17 kW do 25 kW, bądź instalację węzła cieplnego o mocy dostosowanej do zapotrzebowania na moc w budynku, zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym oraz dodatkowo na instalację fotowoltaiczną o mocy nie mniejszej niż 3 kW (moc nominalna falownika) i mocy 10 modułów PV nie mniejszej niż 2,8 kWp.
W przypadku projektu grantowego maksymalne dofinansowanie projektu wynosi 95% kosztów kwalifikowanych.


Termin trwania konsultacji społecznych:

  •  Od 21 kwietnia 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r.


Kto może zgłaszać uwagi do projektu Regulaminu?

Mieszkańcy gmin zaangażowanych w realizację projektu:
- Gminy Gaszowice.
- Gminy Godów.
- Gminy Gorzyce.
- Miasta Jastrzębie-Zdrój.
- Gminy Lubomia.
- Gminy Mszana.
- Gminy Pietrowice Wielkie.
- Miasta Pszów.
- Miasta Racibórz.
- Miasta Rybnik.
- Miasta Rydułtowy.
- Miasta Wodzisław Śląski.
- Miasta Żory.

Jak zgłaszać uwagi?

Uwagi zgłaszać można na dostępnym poniżej formularzu poprzez:

  • fax pod numerem 32 422 24 46,
  • e-mail na adres biuro@subregion.pl,
  • osobiście w Biurze Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, lub przesłać na adres – Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. J. F. Białych 7, 44 – 200 Rybnik (decyduje data wpływu).


Załączniki:

Udostępnij: