ScrollTop-ico

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu – „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku wspólnie z Gminą Godów, Miastem Jastrzębie-Zdrój, Gminą Krzyżanowice, Gminą Marklowice, Miastem Pszów, Miastem Racibórz, Miastem Rybnik, Miastem Rydułtowy, Miastem Wodzisław Śląski oraz Miastem Żory planują złożyć wniosek o dofinansowanie na realizację projektu grantowego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przewiduje się, że granty będą mogły być przeznaczane na instalacje PV o mocy 3kWp, pompy ciepła do c.w.u. o mocy do 3kW i zasobniku 250l, kotły na biomasę o mocy w przedziale 10-30kW. W przypadku projektu grantowego maksymalne dofinansowanie projektu wynosi 95% kosztów kwalifikowanych.
 
Termin trwania konsultacji społecznych:

 • Od 21 marca 2018 r. do 27 marca 2018 r.


Kto może zgłaszać uwagi do projektu Regulaminu?

 • Mieszkańcy gmin zaangażowanych w realizację projektu:
 1. Gminy Godów.
 2. Miasta Jastrzębie-Zdrój.
 3. Gminy Krzyżanowice.
 4. Gminy Marklowice.
 5. Miasta Pszów.
 6. Miasta Racibórz.
 7. Miasta Rybnik.
 8. Miasta Rydułtowy.
 9. Miasta Wodzisław Śląski.
 10. Miasta Żory.


Jak zgłaszać uwagi?

Uwagi zgłaszać można na dostępnym poniżej formularzu poprzez:

 • fax pod numerem 32 422 24 46,
 • e-mail na adres biuro@remove-this.subregion.pl
 • osobiście w Biurze Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku lub przesłać na adres – Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. J. F. Białych 7, 44–200 Rybnik (decyduje data wpływu).


Załączniki:

Udostępnij:


Wszystkie aktualności