Rybnik
Seniorzy

Opłatkowe spotkanie seniorów

W poniedziałek, 18 grudnia, w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbyło się opłatkowe spotkanie seniorów.

W uroczystości udział wzięli rybniccy seniorzy oraz zaproszeni goście. Wśród nich nie zabrakło przedstawicieli Urzędu Miasta Rybnika  i miejskich instytucji oraz społeczników  pracujących na rzecz rybnickich seniorów. Były też delegacje – gminnych rad seniorów z Mikołowa i Nędzy, czeskich seniorów z Karwiny oraz redakcji  Głosu Seniora.

Wydarzenie poprowadzili: Dyrektor Teatru Ziemi Rybnickiej  Michał  Wojaczek oraz Przewodnicząca Rybnickiej Rady Seniorów Jolanta Groborz.

Świąteczne życzenia seniorom złożył Prezydent Rybnika Piotr Kuczera, który wyraził także uznanie  dla ich aktywności. Prezydent wręczył również okolicznościowe dyplomy społecznikom pracującym dla rybnickich seniorów. Życzenia do seniorów skierował także ks. dr Grzegorz Olszowski, proboszcz parafii pw. św. Antoniego.

Podczas spotkania był też czas na podzielenie się opłatkiem i świąteczne rozmowy. Oprawę uroczystości zapewnili: Chór Rybnickiej Rady Seniorów, uczniowie I LO w Rybniku ze znakomitą interpretacją wierszy bożonarodzeniowych  seniorów z Rybnika, Zespół  Regionalny  „Klika  Machnika” oraz chóry:  Andante i Nadzieja.

Na finał wydarzenia wyświetlono film podsumowujący wydarzenia senioralne w Rybniku w 2017 roku. 

Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. P. Bukartyk
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. P. Bukartyk
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. P. Bukartyk
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. P. Bukartyk
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. P. Bukartyk
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. P. Bukartyk
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. P. Bukartyk
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. P. Bukartyk
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. P. Bukartyk
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. P. Bukartyk
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. P. Bukartyk
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. P. Bukartyk
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. P. Bukartyk
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. P. Bukartyk
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. P. Bukartyk
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. P. Bukartyk
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. P. Bukartyk
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. P. Bukartyk
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. P. Bukartyk
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. P. Bukartyk
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. P. Bukartyk
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. P. Bukartyk
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. P. Bukartyk
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. P. Bukartyk
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. S. Horzela-Piskula
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. S. Horzela-Piskula
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. S. Horzela-Piskula
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. S. Horzela-Piskula
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. S. Horzela-Piskula
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. S. Horzela-Piskula
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. P. Bukartyk
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. P. Bukartyk
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. P. Bukartyk
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. P. Bukartyk
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. P. Bukartyk
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. P. Bukartyk
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. P. Bukartyk
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. P. Bukartyk
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. P. Bukartyk
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. P. Bukartyk
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. P. Bukartyk
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. P. Bukartyk
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. S. Horzela-Piskula
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. S. Horzela-Piskula
Opłatkowe spotkanie seniorów. Fot. S. Horzela-Piskula
Udostępnij:


Wszystkie aktualności
Udostępnij: