ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Edukacja

Otwórz się na pomoc

Miasto Rybnik przystąpiło do projektu „Otwórz się na pomoc”, który ma na celu przeciwdziałanie różnym problemom wśród młodzieży.

Głównym założeniem programu jest profilaktyka oraz edukacja młodzieży. Program składa się z czterech filmów, poświęconych następującym tematom: zdrowie psychiczne i bezpieczne korzystanie z internetu, alkohol, przemoc, dopalacze.

Każdy film ma dwie części. Pierwsza część to gra interaktywna dla młodzieży, w której od decyzji gracza zależy, jak potoczy się historia bohatera, z możliwymi czterema zakończeniami. Interaktywny film pokazuje, jak użytkownik poradził sobie ze wskazanym problemem. Druga część, przeznaczona dla nauczycieli i rodziców, zawiera filmy opisujące doświadczenia rodziców, których dzieci mierzyły się z określonymi problemami razem z komentarzem psychologa.

– Głównym założeniem projektu jest profilaktyka oraz edukacja młodzieży, a także przeciwdziałanie problemom uzależnienia wśród dzieci. Osoby, które mają problemy z uzależnieniem w wielu przypadkach tracą kontrolę nad swoim postępowaniem, czego skutkiem mogą być problemy w relacjach z rówieśnikami, a także w stosunkach z domownikami. Zażywanie różnego rodzaju środków ma także ogromny wpływ na zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne osoby uzależnionej, co w konsekwencji prowadzi do problemów z poczuciem własnej wartości. Biorąc pod uwagę wszystkie problemy, które doskwierają takim osobom, istotnym jest, aby podejmować działania w dziedzinie profilaktyki i edukacji, w szczególności z uwagi na ciężki i długi proces leczenia. Filmy w ramach projektu „Otwórz się na pomoc” mają za zadanie zrozumienie problemu, a w przypadku jego zaistnienia wśród bliskich osób – wskazanie właściwych dróg postępowania – tłumaczy Joanna Hawel, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej rybnickiego magistratu.

Projekt jest narzędziem edukacyjnym, który z powodzeniem może być wykorzystywany w szkole, np. podczas lekcji wychowawczej czy spotkań z pedagogiem. Materiały zostały wyprodukowane przy współpracy z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, a patronat nad projektem objął Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Scenariusze filmów w temacie zdrowia psychicznego, alkoholu i przemocy zostały opracowane we współpracy z doświadczoną psycholog dziecięcą i terapeutką Mają Pisarek, a część związana z dopalaczami we współpracy z kierownikiem Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii drem Arturem Malczewskim.


Okres dorastania bywa trudny, zarówno dla dzieci jak i rodziców. To czas między dzieciństwem a dorosłością i niezależnością. W tym czasie młodzież uczy się samodzielności i odpowiedzialności. Często na swojej drodze mierzy się z różnymi słabościami i pokusami.

Bardzo często pojawia się problemem w postaci nadmiernego korzystania z urządzeń elektronicznych. Jednak młode pokolenie nie zawsze zdaje sobie sprawę, że korzystanie z Internetu jak również nieumiarkowane używanie urządzeń elektronicznych niesie za sobą wiele zagrożeń. Kolejnym problemem jest sięganie po alkohol oraz inne substancje psychoaktywne. Po tego rodzaju używki sięga się z różnych powodów. Część robi to z ciekawości, jednak znaczna większość ulega presji swoich rówieśników. Chęć spróbowania zakazanych substancji i zaimponowania swoim kolegom czasem jest tak duża, że popycha w stronę zażywania tych substancji. Młody człowiek narażony jest na wpływ kolegów, od których oczekuje akceptacji. Z obawy przed jej brakiem w wielu przypadkach przestaje być asertywny i za namową sięga po tego typu używki, co w konsekwencji może mieć poważne skutki – wskazuje Barbara Koza, kierownik Referatu Spraw Społecznych Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Rybnika.

Wśród dzisiejszej młodzieży równie często spotykanym zjawiskiem jak pozostałe jest przemoc. Przejawia się w różnych postaciach – fizyczna, psychiczna czy seksualna. Ofiary przemocy niestety niechętnie zawiadamiają rodziców czy nauczycieli o swoich doświadczeniach, a obserwatorzy zdarzeń, kierując się strachem przed oprawcą lub nieświadomością, jakie przemoc niesie za sobą konsekwencje – nie reagują. Przemoc ze strony rówieśników pozostawia trwałe ślady w mentalności młodej osoby, jest nadal tematem pomijanym i z tego względu należy objąć te osoby wsparciem.

Bardzo ważnym krokiem jest podejmowanie w szkołach rozmów w wymienionych tematach zarówno z młodzieżą, jak też z rodzicami. Warto nakreślać, jakie konsekwencje niosą za sobą wymienione trudności oraz w jaki sposób pomóc tym osobom. Projekt „Otwórz się na pomoc”, w ramach którego do rybnickich szkół  rozdysponowano także broszury informacyjne dotyczące wskazanych obszarów tematycznych, może być w tym pomocny. 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności