ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Rada Miasta

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miasta Rybnika

We wtorek, 7 maja odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miasta Rybnika - radni złożyli ślubowanie, wybrali również przewodniczącego. Na kolejną kadencję zaprzysiężony został też Prezydent Miasta Rybnika.

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku, Jadwiga Miszkurka , wręczyła nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze. Następnie prowadzący sesję Radny Senior, Jerzy Lazar odczytał słowa ślubowania:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki  radnego  sprawować godnie,  rzetelnie  i uczciwie, mając  na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Treść ślubowania poszczególni radni potwierdzali słowem "ślubuję", bądź "ślubuję, tak mi dopomóż Bóg".

W obecności zgromadzonych na sali rady radnych, gości oraz dziennikarzy, odbyło się również zaprzysiężenie na kolejną kadencję Prezydenta Miasta Rybnika Piotra Kuczery.

Objęcie obowiązków przez prezydenta nastąpiło po złożeniu przez Piotra Kuczerę ślubowania, o treści:

"Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg".

W trakcie sesji radni wybrali również spośród siebie przewodniczącego rady, którym został Krzysztof Szafraniec.

Skład Rady Miasta Rybnika kadencji 2014-2029:

 1. Tadeusz Białous
 2. Joanna Brzózka
 3. Marek Florczyk
 4. Grzegorz  Głupczyk
 5. Marian  Kaim
 6. Krzysztof  Kazek
 7. Łukasz  Kłosek
 8. Radosław Knesz
 9. Franciszek Kurpanik
 10. Jerzy Lazar
 11. Mirosław Małek
 12. Jacek Mularczyk
 13. Aleksandra Nowara
 14. Tadeusz Pałka
 15. Małgorzata Piaskowy
 16. Kamil Pierchała
 17. Andrzej Sączek
 18. Krzysztof Szafraniec
 19. Mirela Szutka
 20. Karol Szymura
 21. Sebastian Śmieja
 22. Damian Twardawa
 23. Paweł Wawrzyn
 24. Mariusz Węglorz
 25. Andrzej Wojaczek
Udostępnij:


Wszystkie aktualności