Rybnik.pl
Zamysłów

Plan dla Zamysłowa

Trwają prace nad korektą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2).

Prace te związane są z wniesionymi uwagami na etapie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

W związku z terminowym zakończeniem prac nad korektą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2), który został określony na dzień 13 grudnia 2019 r. więcej informacji oraz wprowadzeniem niezbędnych zmian w prognozie oddziaływania na środowisko, w dniu 10 stycznia 2020 r. rozpoczął się etap ustawowego opiniowania i uzgadniania projektu planu miejscowego.

Po zakończeniu etapu opiniowania i uzgadniania na stronie internetowej www.rybnik.eu będą podawane do wiadomości kolejne informacje.

Udostępnij: