Rybnik.pl
Zamysłów

Plan na Zamysłów

Prezydent Miasta Rybnika Piotr Kuczera zaprasza do udziału w drugim etapie konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów.

Konsultacje trwać będą od 8 listopada br. (czwartek) do 7 grudnia br. (piątek).

W ramach konsultacji, będzie można między innymi:

  • zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • zapoznać się z prognozą oddziaływania na środowisko,
  • złożyć uwagę do projektu planu,
  • wziąć udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami,
  • porozmawiać z projektantami planu miejscowego.

Wyłożenie projektu planu miejscowego do publicznego wglądu odbędzie się w dniach
od 8 listopada br. (czwartek) do 7 grudnia br. (piątek)
w Urzędzie Miasta Rybnika przy ulicy Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku, na parterze, obok pokoju 056.

Uwagi do projektu planu będzie można składać w dniach od 8 listopada br. (czwartek) do 21 grudnia br. (piątek).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w wyżej wymienionym projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 r. (czwartek) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 123, o godzinie 17:00.

W najbliższych dniach zostanie uruchomiona interaktywna mapa, która pozwoli na zapoznanie się z planem dla Zamysłowa w przyjazny sposób.

Na terenie dzielnicy Zamysłów zostaną rozwieszone plakaty informujące o konsultacjach planu, dodatkowo pracownicy miejskiej pracowni urbanistycznej jeżdżą na rowerach od domu do domu i zostawiają ulotki  informujące o wyłożeniu planu. 

W dniach 15, 22 listopada (czwartki), 28 listopada (środa) oraz 5 grudnia (środa)
w godz. 16:00-18:00

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Rybniku przy ulicy Wodzisławskiej 123
odbędą się dyżury projektantów planu miejscowego - pracowników UM - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej,
podczas których będzie można zapoznać się z projektem planu miejscowego.

Konsultacje prowadzone są przez Urząd Miasta Rybnika - Miejską Pracownię Urbanistyczną. Kontakt do pracowni: mpu@um.rybnik.pl, tel. 32 43 92 056, 32 43 92 055.  =>Zobacz szczegóły.

Udostępnij: