Rybnik.pl
Smog

Podsumowanie walki z „niską emisją” w 2018 roku

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. funkcjonariusze rybnickiej Straży Miejskiej przeprowadzili 1688 kontroli posesji.

Podczas każdej z nich strażnicy sprawdzali:

  • prawidłową gospodarkę odpadami stałymi (liczba pojemników na odpady, czy na terenie nieruchomości prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów oraz porządek na terenie nieruchomości ),
  • prawidłową gospodarkę odpadami ciekłymi ( wylewanie nieczystości ciekłych, czy właściciel jest w stanie przedstawić rachunki za wywóz nieczystości oraz częstotliwość wywozu )
  • umieszczenie numeru porządkowego
  • czy na terenie nieruchomości są spalane odpady oraz czy nie są spalane: węgiel brunatny, flotokoncentraty, bądź biomasa stała o wilgotności nie przekraczającej 20%.

Liczba nieprawidłowości ujawnionych przez funkcjonariuszy podczas kontroli nieruchomości:

  • 126 ujawnionych spalań odpadów
  • 48 nieprawidłowości dotyczących gospodarki odpadami stałymi
  • 43 nieruchomości nie wyposażono w numer porządkowy

Jeżeli  w trakcie prowadzonych kontroli nieruchomości zaistniało podejrzenie o termicznym przekształcaniu odpadów, funkcjonariusze pobierali próbki popiołu i przekazywali je do analizy. W minionym roku pobrano 16 tego typu próbek, z czego w 12 przypadkach potwierdziły się przypuszczenia funkcjonariuszy o spalaniu odpadów.

Nie bez znaczenia w minionym roku, w walce o czystość powietrza w naszym mieście było zaangażowanie samych mieszkańców Rybnika. Świadczy o tym chociażby liczba zgłoszeń. W minionym roku dyżurny przyjął 1844 zgłoszeń związanych z niską emisją.  Stosunek ujawnionych nieprawidłowości mający bezpośredni lub pośredni wpływ na stan powietrza w odniesieniu do liczby wszystkich kontroli wyniósł 9,7%.

Zobacz również: =>EkoPatrol Straży Miejskiej

Udostępnij: