ScrollTop-ico

Pomoc prawna

Rozstrzygnięty został konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadania publicznego „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej”.