ScrollTop-ico

Dofinansowanie ma pochodzić ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – poddziałanie 4.5.2 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT”.

Projekt zakłada realizację siedmiu zadań. Trzy z nich dotyczą rozbudowy istniejących centrów przesiadkowych w celu dostosowania ich do obsługi ruchu rowerowego (m.in. parkingi Bike&Ride) oraz ułatwienia przesiadania się z samochodu na transport publiczny (parkingi Park&Ride, strefy Kiss&Ride). Pozostałe cztery zadania dotyczą rozwoju infrastruktury dedykowanej rowerom.

Powstała infrastruktura ma pełnić funkcję komunikacyjną umożliwiającą zarówno dojazd do rozbudowanych centrów przesiadkowych i przesiadanie się tam na komunikację zbiorową, jak również korzystanie z niej w codziennych dojazdach np. na trasie dom – praca – dom.

Przy projektowaniu infrastruktury rowerowej korzystano z opracowanych w 2016 r. „Standardów projektowych i wykonawczych systemu rowerowego w Rybniku”.

Zapraszamy do konsultacji projektu i składania ewentualnych uwag. Uwagi prosimy przesyłać na adres: gospodarka@um.rybnik.pl do dnia 25 września 2017 r.

Podstawowe założenia projektowe (szczegóły w dokumentacji technicznej):

  • Centrum przesiadkowe Paruszowiec – w ramach zadania zaplanowano budowę stanowisk postojowych dla rowerów pod zadaszeniem w postaci wiaty, budowę miejsc postojowych dla aut osobowych w ramach parkingu P&R. Ponadto przewidziano wykonanie oświetlenia typu LED i monitoringu terenu. Dodatkowo planuje się budowę tunelu wraz ciągiem pieszo-rowerowym, który połączy obie strony nasypu kolejowego. Uzupełniająco wykonane zostaną elementy zieleni z obiektami malej architektury (śmietniki, ławki) oraz odwodnienie terenu.
  • Centrum przesiadkowe Dworzec Komunikacji Miejskiej– w ramach zadania zaplanowano budowę miejsc obsługi rowerzystów w 2 strefach (stojaki na rowery, szafki rowerowe, wiaty rowerowe, ławki, kosze) wraz z systemem monitoringu oraz wykonanie parkingu P&R wraz z systemem parkingowym. Parking P&R zostanie oddzielony od dworca pasem zieleni. Dodatkowo zostaną przebudowane wjazdy na dworzec i utworzona strefa Kiss&Ride oraz miejsce dla taksówek. W niezbędnym zakresie wykonane zostaną: przebudowa odwodnienia i oświetlenia oraz elementy organizacji ruchu. 
  • Centrum przesiadkowe dworzec kolejowy Rybnik (dworzec główny) - w ramach zadania na istniejącym naprzeciwko dworca skwerze wykonane zostanie miejsce obsługi rowerzystów (stojaki na rowery, szafki rowerowe, wiaty rowerowe, ławki, kosze). Cały teren zostanie utwardzony kostką z wydzieleniem rabat kwiatowych i trawników. Wybudowane zostaną również siedziska w postaci podestów z drewna egzotycznego.
  • Centrum Rybnika – w ramach zadania planuje się wyznaczenie poprzez zmianę organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia BRD) dedykowanych rowerom ciągów komunikacyjnych o długości 10 249 m. Wyznaczenie dróg rowerowych odbywać się będzie za pomocą: pasów ruchu dla rowerów, kontraruchu i kontrapasów na drogach jednokierunkowych, oznakowania kierunku i toru ruchu rowerów, jedno i dwukierunkowych dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych. Dodatkowo w ramach zadania wykonane zostaną punktowe roboty budowalne (np. obniżanie krawężników, korekty łuków).
  • Odcinek Rudzka-Wierzbowa - w ramach zadania zostanie wybudowany ciąg pieszo- rowerowy o długości 1381,6 m. Dodatkowo wzdłuż całego odcinka zostanie wybudowane oświetlenie LED oraz miejsca postojowe (ławka + stojak rowerowy).
  • ul. Raciborska – w ramach zadania na długości 4 404,3 m powstanie infrastruktura rowerowa w postaci dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz wyznaczonych przejazdów przez jezdnie. Zadania zakłada także budowę i przebudowę oświetlenia, dostosowanie sygnalizacji świetlnych do ruchu rowerowego, a także przebudowę kolidujących sieci teletechnicznych i energetycznych.
  • ul. Żorska - w ramach zadania na długości 2 470,88 m powstanie infrastruktura rowerowa w postaci dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz wyznaczonych przejazdów przez jezdnie. Zadania zakłada także przebudowę i budowę oświetlenia, dostosowanie sygnalizacji świetlnych do ruchu rowerowego, a także przebudowę kolidujących sieci teletechnicznych i energetycznych.  

W sumie projekt obejmuje rozbudowę 3 centrów przesiadkowych oraz 18 505,78 m infrastruktury rowerowej (w tym budowa: 6 286,99 m, przebudowa: 1691 m, wyznaczenie: 10 527,79 m).

Wartość projektu: 14 498 738,86 zł

Wartość dofinansowania: 9 852 782,99 zł

Wkład budżetu miasta: 4 645 955.87 zł


Udostępnij:


Wszystkie aktualności