Rybnik

Powstanie Klub Seniora

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku pozyskał środki z Wieloletniego Programu „Senior +” na uruchomienie „Klubu Seniora+”.

„Klub Seniora +” przeznaczony będzie dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+. W bezpłatnych zajęciach będą mogli uczestniczyć zainteresowani seniorzy oraz ich otoczenie w ramach działań środowiskowych. 

Klub uruchomiony zostanie w dzielnicy Śródmieście przy ulicy Orzeszkowej 17 – w centrum miasta, w dzielnicy Rybnik-Północ, w bliskiej odległości od dzielnicy Śródmieście. Zgodnie z „Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Rybnika do roku 2020” ponad 20% liczby mieszkańców tych dzielnic jest w wieku poprodukcyjnym, co jest najwyższym wskaźnikiem w Rybniku. Znaczenie przy wyborze miejsca dla Klubu miała także bliskość przystanku autobusowego, który obsługuje wiele linii autobusowych.

„Klub Seniora +” jest współfinansowany ze środków otrzymanych w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.  Środki pochodzące z dotacji przeznaczone są na dostosowanie pomieszczeń do ich nowej funkcji, doposażenie w niezbędne sprzęty i zakup wyposażenia Klubu Seniora. Wartość całego zadania to 90 tysięcy złotych, z czego 72 tysiące złotych pochodzić będą z dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wyremontowane przestrzenie składać się będą z:

  • aneksu kuchennego wyposażonego w podstawowe sprzęty kuchenne,
  • salki do zajęć grupowych
  • salki  do zajęć klubowych
  • ogrodzonego ogrodu z altaną.

Prace remontowe rozpoczną się po przygotowaniu dokumentacji projektowej – w lipcu br. Klub Seniora swą działalność rozpocznie oficjalnie w październiku br. 

Zadanie prowadzenia Klubu Seniora zostanie zlecone na drodze konkursu, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, stowarzyszeniu lub fundacji, które w swojej ofercie szczegółowo określą formę funkcjonowania placówki. 

Sposób prowadzenia zajęć będzie w dużej mierze zależał od potrzeb samych uczestników –  planowane jest zatrudnienie animatora, który razem z osobami starszymi zaplanuje taką formę aktywności, która zainteresuje większość osób. 

Bardzo liczymy na współpracę aktywnych starszych mieszkańców, którzy sami mają pomysł na wspólne spędzanie czasu wolnego. Z obserwacji już działających Klubów Seniora wnioskujemy, że dostępne będą zajęcia z zakresu rehabilitacji, promocji zdrowego stylu życia, zajęcia komputerowe, artystyczne, spotkania okolicznościowe, różnego rodzaju zajęcia związane z świętami. Będzie też możliwość skorzystania z Klubu Seniora jako miejsca spotkań już działających grup seniorów. Oczekujemy, że Klub Seniora będzie tworzony przez samych zainteresowanych, gdyż w ten sposób lepiej spełni ich oczekiwania – wyjaśnia Barbara Kazana z rybnickiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Formuła spotkań będzie otwarta, każda osoba będzie mogła przyjść na zajęcia, które będą ją interesować – jeden lub więcej razy w tygodniu.

Pozyskanie środków na utworzenie nowego Klubu Seniora + pozwoli na zaspokojenie potrzeb osób starszych, które nie posiadają miejsca, w którym mogą się spotykać.

Działalność Klubu – zgodnie z Wieloletnim Programem Senior + na lata 2015-2020 –  będzie miała na celu także motywowanie seniorów do inicjatyw na rzecz samopomocy i wolontariatu. 

Więcej informacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku. 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności
Udostępnij: