ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Komunikaty

Powtórka wyborów w 3 dzielnicach

W wyborach do Rad Dzielnic trzem dzielnicom: Boguszowice Stare, Rybnik-Północ i Smolna, nie udało się osiągnąć wymaganej 10-procentowej frekwencji, dlatego wybory zostaną tam powtórzone.

Boguszowice Stare

Od 23 maja do 2 czerwca br. trwać będzie rejestracja kandydatów do Rady Dzielnicy Boguszowice Stare. Warto pamiętać, że zgłoszenie kandydata musi mieć pisemne poparcie co najmniej 20 wyborców uprawnionych do głosowania, ujętych w spisie wyborców na dzień dokonania zgłoszenia kandydata.

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic, w Urzędzie Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, pok. 109, I piętro . 

Wybory do Rady Dzielnicy Boguszowice Stare odbędą się 2 lipca br.

Smolna i Rybnik-Północ

Problem z wyborczą frekwencją miały również dzielnice Smolna (6,77 proc.) oraz Rybnik-Północ (4,58 proc.). Dlatego i tam cała procedura związana z wyborem nowej rady dzielnicy zostanie powtórzona.  O szczegółach poinformujemy wkrótce.  

Dzielnice bez Rad Dzielnic

Nie w każdej dzielnicy znalazła się odpowiednia liczba osób chętnych do kandydowania, dlatego już dzisiaj wiadomo, że przez najbliższe 5 lat nie wszędzie będą Rady Dzielnic. Wystarczająca liczba kandydatów nie znalazła się w dzielnicach: Ligota-Ligocka Kuźnia, Niedobczyce, Paruszowiec Piaski, Radziejów, Stodoły, Śródmieście, Gotartowice, Kłokocin, Maroko-Nowiny. Dlatego w najbliższej, 5-letniej kadencji, w dzielnicach tych nie będzie rad dzielnic.


Przypomnijmy – w  tym roku kończy się kadencja rybnickich rad dzielnic, wybranych w 2019 roku. Dlatego w kwietniu i maju przeprowadzane są wybory, w których mieszkańcy dzielnic wybierają swoich przedstawicieli na nową, 5-letnią kadencję: 2023-2028. W pięć kolejnych niedziel kwietnia i maja w poszczególnych dzielnicach odbywają się będą głosowania, w trakcie których wybrani zostają nowi członkowie rad dzielnic – każda z rad liczyć będzie 15 członków. Aby wybory były ważne, musi wziąć w nich udział  co najmniej 10% mieszkańców Dzielnicy, uprawnionych do głosowania.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności