Rybnik.pl
Ekologia

Program Czyste Powietrze – kolejna zmiana terminu

Organizatorzy spotkania dla mieszkańców na temat rządowego programu „Czyste Powietrze” informują o kolejnej zmianie terminu wydarzenia (zmiana godziny).

Nowy termin spotkania wyznaczono na 17 października o godzinie 19.00.
Spotkanie odbędzie się w auli Uniwersytetu Ekonomicznego (Kampus, ul. Rudzka 13c).

Jak wyjaśniają organizatorzy spotkania, zmiana terminu związana jest z faktem, iż swoją obecność w wydarzeniu zapowiedział Minister Środowiska Henryk Kowalczyk.

***

Cykl organizowanych przez Ministerstwo Środowiska i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach spotkań informacyjnych na temat programu Czyste Powietrze  w gminach województwa śląskiego rozpoczął się 4 września.

Spotkania mają na celu omówienie założeń oraz zakresu programu „Czyste Powietrze”.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu,
 • docieplenie przegród budynku
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Formy dofinansowania:

 • Dotacja
 • Pożyczka

Infolinia programu „Czyste powietrze” - 32 60 32 252

Podstawowe fakty o Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”  zgodnie z danymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

 • Na realizację Programu w całym kraju przewidziano 103 mld zł
 • 63,3 mld zł mają zostać przeznaczone na dotacje,  39,7 mld zł na pożyczki
 • Okres finansowania Programu obejmie lata 2018-2029
 • Finansowanie Programu ma pochodzić ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz ze środków europejskich nowej perspektywy finansowej
 • Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych nawet ponad 4 mln domów
 • Minimalny koszt realizowanego projektu to 7 tys. zł
 • Właściciele domów, których dochody są najniższe, otrzymają do 90% dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Programu.
 • Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego to 53 tys. zł
 • Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu
 • Pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które na dzisiaj wynosi 2,4%

Więcej informacji o programie na stronie Wojewódzkiego Fundusz Ochrony i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Program Czyste Powietrze – ULOTKA

Udostępnij: